Συνοψίζοντας τα man pages σε παραδείγματα χρήσης εντολών (TL;DR)

Αν έχεις διαβάσει κανένα ξένο άρθρο, θα έχεις δει πιθανόν στο τέλος την εξής σημειογραφία.
TL;DR
Εϊναι τα αρχικά του Too Long Didn’t Read. Ελληνιστί, αν το άρθρο είναι μεγάλο και δεν έχεις τον χρόνο, την διάθεση κτλ, για να το διαβάσεις, ο συγγραφέας συνοψίζει το περιεχόμενο του άρθρου σε λίγες γραμμές. Μάλιστα αν ο συγγραφέας το χρησιμοποιήσει και πλατειάσει στο συγκεκριμένο σκέλος, θεωρείται έως και προσβολή!

Από εκεί παίρνει την σκυτάλη το πακέτο tealdeer. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε rust που συνοψίζει τα man pages των εντολών, σε κάποια χρήσιμα παραδείγματα για την χρήση της.

Πάμε να δούμε ένα απλό παράδειγμα!

tldr ls
 List directory contents.

 List files one per line:

   ls -1

 List all files, including hidden files:

   ls -a

 List all files, with trailing `/` added to directory names:

   ls -F

 Long format list (permissions, ownership, size, and modification date) of all files:

   ls -la

 Long format list with size displayed using human readable units (KB, MB, GB):

   ls -lh

 Long format list sorted by size (descending):

   ls -lS

 Long format list of all files, sorted by modification date (oldest first):

   ls -ltr

Θέλετε να γράψετε ένα iso σε μια sd ή σε ένα στικάκι; Χτυπάς μια στα γρήγορα

tldr dd
 Convert and copy a file.

 Make a bootable usb drive from an isohybrid file (such like `archlinux-xxx.iso`) and show the progress:

   dd if=file.iso of=/dev/usb_drive status=progress

 Clone a drive to another drive with 4MB block, ignore error and show progress:

   dd if=/dev/source_drive of=/dev/dest_drive bs=4M conv=noerror status=progress

 Generate a file of 100 random bytes by using kernel random driver:

   dd if=/dev/urandom of=random_file bs=100 count=1

 Benchmark the write performance of a disk:

   dd if=/dev/zero of=file_1GB bs=1024 count=1000000

 Check progress of an ongoing dd operation (Run this command from another shell):

   kill -USR1 $(pgrep ^dd)

Αν σας άρεσε και θέλετε να προσθέσετε αυτό το όπλο στην φαρέτρα σας μπορείτε ως εξής. Αν έχετε εγκατεστημένο το cargo απλά το εγκαθιστάτε με την εντολή:

cargo install tealdeer

Το binary που θα παραχθεί αρκεί να το αντιγράψουμε στο path /usr/local/bin.
Αν έχετε arch based distro μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το Arch User Repository (AUR).
Μετά την εγκατάσταση πρέπει να τρέξουμε την εντολή

tldr --update

για να ανανεώσει τα docs που γράφονται από την κοινότητα.

Πως σας φάνηκε το εργαλείο; Λέτε να το χρησιμοποιήσετε;

Δια του λόγου το αληθές, το tealdeer είναι μια γρηγορότερη υλοποίηση του αρχικού προγράμματος tldr, Επειδή τα έτρεξα όμως και τα δύο, είναι κατ’απολύ πιο γρήγορο!

Προσωπικά το χάρηκα ιδιαίτερα και συνεχίζω να το χρησιμοποιώ σε διάφορες περιστάσεις. Ελπίζω να το χαρείτε και εσείς!

6 Likes