Σύγκριση επιδόσεων

Ειδικά για το blender είναι γνωστό ότι τρέχει πολύ καλύτερα στο λίνουξ (οπότε δεν ξέρω γιατί εκπλήσσεται)

1 Like

Είναι λογικό κάτι που έχει αναπτυχθεί σε ένα λειτουργικό να τρέχει καλύτερα σε αυτό από κάποιο άλλο. Το υποσύστημα γραφικών του Linux, και η διαχείριση μνήμης που κάνει είναι πραγματικά καλές.

Υπάρχει μια απλή εξήγηση: Ένας οδηγός γραφικών στα Windows είναι της τάξης των GB γιατί περιέχει ένα τεράστιο πλήθος μπαλωμάτων για ΑΑΑ παιγνίδια. Και όταν γράφεις για γραφικά στα Windows υπάρχουν πολλά που κάνεις για την απόδοση, και που δεν τα γράφουν τα βιβλία. Θα έρθει κάποιος απο την NVidia και θα σου τα πει. Αν δεν έχεις αυτά θα βρεις πως ο σχεδιασμός του Linux σου δίνει καλύτερη απόδοση, ειδικά στα καινούργια API.

1 Like