Στατιστικά διανομής Linux Mint

Απο το αποθετήριο this git repository. Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί απο Linux-Hardware.org με την βοήθεια του hw-probe.

εικόνα

εικόνα

εικόνα

εικόνα

εικόνα

εικόνα

εικόνα

εικόνα

εικόνα

εικόνα

3 Likes