Σκότωσε ένα screen που την ακούει σειριακά στο Arduino σου.

To screen πέραν ότι επιτρέπει να τρέχεις ένα τερματικό στο background πχ. στην περίπτωση ενός dd, μπορείς να συνδέεσε και με σειριακές συσκευές πχ. Arduino και modem:

screen /dev/ttyACM0 9600

Αλλά σε μια σειριακή επικοινωνία πως κλείνεις την σύνδεση; Χμμ μια λύση υποθέτει 2 τερματικά (η έναν terminator). Εφόσον άνοιξες ένα φρέσκο τερματικό τρέχεις:

screen -ls

Και θα σου εκτυπώσει κάτι του στύλ:

There is a screen on:
	13188.pts-0.pcmagas-System-Product-Name	(23/08/2022 08:54:49 μμ)	(Attached)
1 Socket in /run/screen/S-pcmagas.

Το session που θέλουμε να κλείσουμε είναι το:

13188.pts-0.pcmagas-System-Product-Name

Γενικά ένα screen session έχει την μορφή:

νούμερο.τερματικό.hostname (Ημ/νια) (Attatched)

H αν τρέχει στο παρασκήνιο:

νούμερο.τερματικό.hostname (Ημ/νια) (Detatched)

Εμείς για να το σκοτώσουμε τρέχουμε:

screen -XS νούμερο quit