Σημειώσεις διαχείρισης γραφικών intel σε linux

Οι επεξεργαστές/κάρτες γραφικών της intel βρίσκονται αναμφίβολα στην πλειοψηφία των υπολογιστών, καθώς περιλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε επεξεργαστή της, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσουν και ανεξάρτητη κάρτα γραφικών. Σε αυτή τη δημοσίευση συγκεντρώνω πληροφορίες που αφορούν κυρίως την παρακολούθηση των επιδόσεών τους, καθώς θεωρώ ότι ένας καινούργιος χρήστης σε linux θα δυσκολευτεί να τις αποκομίσει.

Για να βρούμε το μοντέλο της κάρτας: lspci | grep VGA και αν πιστεύετε ότι αντί για μοντέλο επιστρέφει βλακείες, τότε: sudo update-pciids

Εγκαθιστούμε το πακέτο intel-gpu-tools, από τα αποθετήρια της διανομής μας, το οποίο παρέχει ένα σετ εργαλείων, μεταξύ των οποίων και αυτά που αναφέρω στη συνέχεια.

Παρακολούθηση χρήσης επεξεργαστή γραφικών με intel_gpu_top

Τρέχουμε (με δικαιώματα υπερχρήστη): sudo intel_gpu_top
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δείχνει στατιστικά χρήσης για τα επι μέρους υποσυστήματα του επεξεργαστή γραφικών. Περισσότερα: https://stackoverflow.com/questions/28876242/interpretation-of-intel-gpu-top-output

Screenshot%20from%202019-06-26%2009-44-10

Παρακολούθηση συχνοτήτων με intel_gpu_frequency

Τρέχουμε: sudo intel_gpu_frequency
Μαζί με τη στιγμιαία συχνότητα του επεξεργαστή γραφικών αναφέρει το ελάχιστο και μέγιστο όριο. Επίσης μπορούμε να θέσουμε συχνότητα με την παράμετρο -s, όπως περιγράφεται στο manpage

cur: 350 MHz
min: 350 MHz
RP1: 350 MHz
max: 1000 MHz

Χρήση intel-gpu-overlay για δημιουργία “επικαλλύματος” με στατιστικά στην οθόνη

Τρέχουμε: sudo intel-gpu-overlay
Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε τη θέση του παραθύρου που δημιουργείται: sudo intel-gpu-overlay -G 600x300+1370+0
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνταξη των παραμέτρων με: intel-gpu-overlay --help

Screenshot%20from%202019-06-26%2010-12-13

Στο κάτω αριστερό ορθογώνιο επιχειρεί μία (προφανώς αποτυχημένη) απόπειρα αναφοράς κατανάλωσης ενέργειας, ενώ δεξιά είναι ο μόνος τρόπος που έχω βρει να παρακολουθώ τη χρήση μνήμης σε κάρτες γραφικών intel.

Αν θέλουμε να παρακολουθήσουμε την κατανάλωση ρεύματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το powerstat με την παράμετρο -D μέσω του RAPL (η κατανάλωση του επεξεργαστή γραφικών συμπεριλαμβάνεται στο uncore).

 Time  User Nice  Sys Idle  IO Run Ctxt/s IRQ/s Fork Exec Exit Watts uncore pkg-0  core  dram  psys
11:35:59  1.3  0.0  0.5 98.2  0.0  1 13954  6847  0  0  0  1.95  0.35  1.95  0.32  0.30  0.07
11:36:00  1.5  0.0  0.5 98.0  0.0  1 14060  6891  0  0  0  1.88  0.36  1.88  0.24  0.30  0.06
11:36:01  1.8  0.0  0.5 97.7  0.0  1 14094  6909  0  0  0  2.02  0.36  2.02  0.39  0.30  0.06
11:36:02  1.8  0.0  0.5 97.4  0.3  1 14249  6979  1  0  0  2.01  0.36  2.01  0.33  0.30  0.06
11:36:03  2.3  0.0  1.0 96.4  0.3  2 14864  7119  1  0  1  1.92  0.36  1.92  0.26  0.29  0.06

Εγκατάσταση VA-API για αποκωδικοποίηση/κωδικοποίηση βίντεο στον επεξεργαστή γραφικών

Κατά την αποκωδικοποίηση/κωδικοποίηση βίντεο με επιτάχυνση υλικού, μέρος της διεργασίας εκτελείται σε υποσύστημα της κάρτας γραφικών ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το σκοπό, αντί για τον επεξεργαστή, το οποίο είναι πιο αποδοτικό και μειώνει τη χρήση του επεξεργαστή απελευθερώνοντας τον για άλλες διεργασίες.

Εγκαθιστούμε τα πακέτα i965-va-driver και vainfo και για Broadwell και νεότερα το intel-media-va-driver. (τουλάχιστον σε debian-based, σε άλλες διανομές ίσως ονομάζονται διαφορετικά? πχ https://wiki.archlinux.org/index.php/Hardware_video_acceleration#Intel)

Τρέχουμε vainfo ώστε να δούμε τις κωδικοποιήσεις που υποστηρίζονται:

libva info: VA-API version 1.4.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_4
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.4 (libva 2.4.0)
vainfo: Driver version: Intel i965 driver for Intel(R) Kaby Lake - 2.3.0
vainfo: Supported profile and entrypoints
   VAProfileMPEG2Simple      :	VAEntrypointVLD
   VAProfileMPEG2Simple      :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileMPEG2Main       :	VAEntrypointVLD
   VAProfileMPEG2Main       :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointVLD
   VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileH264ConstrainedBaseline:	VAEntrypointEncSliceLP
   VAProfileH264Main        :	VAEntrypointVLD
   VAProfileH264Main        :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileH264Main        :	VAEntrypointEncSliceLP
   VAProfileH264High        :	VAEntrypointVLD
   VAProfileH264High        :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileH264High        :	VAEntrypointEncSliceLP
   VAProfileH264MultiviewHigh   :	VAEntrypointVLD
   VAProfileH264MultiviewHigh   :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileH264StereoHigh     :	VAEntrypointVLD
   VAProfileH264StereoHigh     :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileVC1Simple       :	VAEntrypointVLD
   VAProfileVC1Main        :	VAEntrypointVLD
   VAProfileVC1Advanced      :	VAEntrypointVLD
   VAProfileNone          :	VAEntrypointVideoProc
   VAProfileJPEGBaseline      :	VAEntrypointVLD
   VAProfileJPEGBaseline      :	VAEntrypointEncPicture
   VAProfileVP8Version0_3     :	VAEntrypointVLD
   VAProfileVP8Version0_3     :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileHEVCMain        :	VAEntrypointVLD
   VAProfileHEVCMain        :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileHEVCMain10       :	VAEntrypointVLD
   VAProfileHEVCMain10       :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileVP9Profile0      :	VAEntrypointVLD
   VAProfileVP9Profile0      :	VAEntrypointEncSlice
   VAProfileVP9Profile2      :	VAEntrypointVLD

Δυστυχώς οι περιηγητές σε linux δεν υποστηρίζουν VA-API :rage:, ούτε τις υπόλοιπες τεχνολογίες επιτάχυνσης βίντεο υλικού (Hardware video acceleration), πχ VDPAU. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε VA-API σε ffmpeg, VLC, mpv κλπ.

Για παράδειγμα, μπορούμε να καταγράψουμε την οθόνη του υπολογιστή μέσω ffmpeg με την ακόλουθη εντολή: ffmpeg -vaapi_device /dev/dri/renderD128 -f x11grab -video_size 1920x1080 -i :0 -vf 'hwupload,scale_vaapi=format=nv12' -c:v h264_vaapi -qp 18 out.mp4

https://trac.ffmpeg.org/wiki/Hardware/VAAPI
Αλλάζουμε το 1920x1080 με την ανάλυση της οθόνης.

Στον VLC μπορούμε να επιλέξουμε μέσω: Tools -> Preferences -> Input / Codecs -> Hardware-accelerated decoding -> VA-API video decoder

Με τον mpv: mpv --hwdec=vaapi out.mp4

Παρακολουθήστε τη χρήση πόρων σε ένα βίντεο με intel_gpu_top και top, με και χωρίς vaapi ώστε να συγκρίνετε τη διαφορά.

3 Likes

Δυστυχώς οι περιηγητές σε linux δεν υποστηρίζουν VA-API :rage:, ούτε τις υπόλοιπες τεχνολογίες επιτάχυνσης βίντεο υλικού (Hardware video acceleration), πχ VDPAU.

That’s where you’re (not really) wrong kiddo:
https://aur.archlinux.org/packages/?K=chromium-vaapi

Ενδιαφέρουσα η παρατήρηση. Το είχα ψάξει πριν και είχα βρει μόνο για επέκταση σε chromium, αλλά τελικά έχει εδραιωθεί περαιτέρω ή υποστήριξη του.

Το patch που δε δέχεται η ομάδα του Chromium είναι απλά η ενεργοποίηση του VAAPI στα Linux, όπως είναι στο Chromium/Chrome OS (που είναι Linux).

Υπάρχει επίσης αυτό:
https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/gpu/vaapi.md#verify-vaapi

Γενικά η κατάσταση είναι μπερδεμένη.

Στο Firefox τώρα υποστηρίζεται (ειδικά αν γίνεται χρήση WebRender) το hardware rendering των σελίδων, αλλα για video acceleration ουτε λόγος προς το παρόν.

Η κατάσταση περιγράφεται όμορφα στο Arch Wiki, στο οποιό έκανες και εσύ link, στον τελευτάιο πινακα:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Hardware_video_acceleration#Application_support