Σχετικά με την κατηγορία Ubuntu

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Ubuntu :ubuntu: .
Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.

Θέματα που δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη διανομή θα μετακινούνται ή θα διαγράφονται.