Σχετικά με την κατηγορία Προγραματισμός

#1

θέματα για γλώσσες προγραμματισμού, για την τέχνη του προγραμματισμού, την εκπαίδευση, αλλά και την διαχείριση συστημάτων

  • Αγαπάμε το ελεύθερο λογισμικό, θέματα που αφορούν κλειστά λογισμικά μπορεί να διαγραφούν χωρίς προειδοποίηση.

  • Όχι, δεν θα κάνουμε την εργασία της σχολής σου. Μην ρωτάς για αυτό ή τουλάχιστον ρώτα το έξυπνα.