Σχετικά με την κατηγορία MX Linux

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή MX Linux.
Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.

Θέματα που δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη διανομή θα μετακινούνται ή θα διαγράφονται.