Σχετικά με την κατηγορία Manjaro

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Manjaro.
Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.

Θέματα που δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη διανομή θα μετακινούνται ή θα διαγράφονται.