Σχετικά με την κατηγορία Linux Mint

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Linux Mint :mint:.
Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.

Θέματα που δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη διανομή θα μετακινούνται ή θα διαγράφονται.