Σχετικά με την κατηγορία Fedora

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Fedora.
Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.

Θέματα που δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη διανομή θα μετακινούνται ή θα διαγράφονται.