Σχετικά με την κατηγορία endeavourOS

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή endeavourOS.
Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.

Θέματα που δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη διανομή θα μετακινούνται ή θα διαγράφονται.