Σχετικά με την κατηγορία Elementary OS

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή ElementaryOS.
Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.

Θέματα που δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη διανομή θα μετακινούνται ή θα διαγράφονται.