Σχετικά με την κατηγορία Arch Linux

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή ArchLinux.
Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.

Θέματα που δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη διανομή θα μετακινούνται ή θα διαγράφονται.