Ρύθμιση Linux Mint για χρήση με USB Logic Analyzer.

Χμμμ ωστε θες να γίνεις χάκερ, να κάνεις reverse engineering hardware ε;
Έτσι δεν είναι γατάκι.
ΣΚΟΥΛΙΚΙ!!!

Λές ότι από το σκρούτζ πήρες έναν USB logic analyzer και θες να μας το παίζεις και χακεράς να ούμε.

Λοιπόν, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχια πάρε χαρτί-μόλύβι (η άνοιξε το VI σαν A1 hacker) και γράφε για το πως να στήξεις τα tool.

Για αρχή βάζε να παίζει tool youtube, Spotify, CD κασσέτα βυνίλιο δεν έχει σημασία αρκεί να είναι tool.

Μετά ανοίγεις ένα τερματικό ( ναι αυτό που δεν έχει κουμπάκια οι χάκεράδες ΔΕΝ θέλουν κουμπάκια ) και δίνεις:

sudo apt isntall fx2lafw pulseview sigrok-cli sigrok-firmware-fx2lafw

Μετάαααα παίρνουμε τον logic analyzer και το συνδέουμε σε μια θύρα USB και για να δούμε αν we can keep rollin rioling rolin δίνουμε:

lsusb

Και το output (οι χακερ ξέρουν ΑΓΓΛΙΚΑ είναι η τρίτη γλώσσα που μαθαίνουν μετά από το δυαδικό σύστημα και τα Ελληνικά και ΝΑΙ οι χάκερ πρωτομιλούν δε δυαδικό μαν που κολλάς)

Bus 001 Device 007: ID 0925:3881 Lakeview Research Saleae Logic

Μετά δίνει την εντολή:

sigrok-cli --driver fx2lafw --show

Και θα πρέπει να δεις κάποιo output του στυλ:

Driver functions:
  Logic analyzer
Scan options:
  conn
fx2lafw:conn=1.7 - Saleae Logic with 8 channels: D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
sr: fx2lafw: Unable to claim USB interface. Another program or driver has already claimed it.
Failed to open device.

Αν το δείς τότε πανυγύριζε με Limp Bizkit .

Πλεον μπορείς να ανοίξεις το pulseview και να ρολλάρεις.

Εγώ λόγο ότι είχα κάτι Arduino σκονισμένα είπα να τα ξεσκονίσω και να κάνω ένα απλό sketch:

/*
 Blink

 Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
 the correct LED pin independent of which board is used.
 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
 model, check the Technical Specs of your board at:
 https://www.arduino.cc/en/Main/Products

 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 modified 2 Sep 2016
 by Arturo Guadalupi
 modified 8 Sep 2016
 by Colby Newman

 This example code is in the public domain.

 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 digitalWrite(8, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 digitalWrite(8, LOW);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
}

Και σύνδεσα τα pinakiα ως εξής:

Arduino PIN Logic Analyzer:
8 clock
13 CH1
GND GND

Μετά άνοιξα το Pulseview και εφόσον εντόπισε την συσκευή από μόνο του πάτησα το Run and Magic has happened:

Λογικά θα θες zoom out κάνοντας scroll down με το mouse να κάνεις με το παραπάνω sketch.

Πλέον μπορείς ΑΝΕΤΑ να χακέψεις τον κόσμο όλο!!! Cause u r a hacker bro!!!

4 «Μου αρέσει»