Πώς να βρείτε τη διεύθυνση IP σας στο Linux

Κάθε ιστοσελίδα έχει μια μοναδική, δημόσια διεύθυνση IP η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από οποιονδήποτε και από οπουδήποτε.

Όλοι χρησιμοποιούμε το Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP) καθημερινά, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι. Για παράδειγμα, κάθε φορά που πληκτρολογούμε ένα όνομα μιας ιστοσελίδας ή ψάχνουμε κάτι στο internet, αναζητά τη διεύθυνση IP αυτής της διεύθυνσης URL (ή μιας μηχανής αναζήτησης) και στη συνέχεια φορτώνει την ιστοσελίδα.

Ας χωρίσουμε τις διευθύνσεις IP σε δύο κατηγορίες: ιδιωτικές και δημόσιες. Οι ιδιωτικές διευθύνσεις IP είναι αυτές που παρέχει το WiFi σας (και το εταιρικό intranet) του παρόχου μας. Είναι στην περιοχή των 10.xxx, 172.16.xx-172.31.xx και 192.168.xx, όπου x=0 έως 255. Οι δημόσιες διευθύνσεις IP, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι “δημόσιες” και μπορείτε να τις προσεγγίσετε από οπουδήποτε στον κόσμο. Κάθε ιστοσελίδα έχει μια μοναδική διεύθυνση IP η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από οποιονδήποτε και από οπουδήποτε. αυτό θεωρείται μια δημόσια διεύθυνση IP.

Yπάρχουν δύο τύποι διευθύνσεων IP: IPv4 και IPv6.

Οι διευθύνσεις IPv4 έχουν τη μορφή x.x.x.x, όπου x=0 έως 255. Υπάρχουν 2^32 (περίπου 4 δισεκατομμύρια) πιθανές διευθύνσεις IPv4.

Οι διευθύνσεις IPv6 έχουν πιο σύνθετη μορφή χρησιμοποιώντας δεκαεξαδικούς αριθμούς. Ο συνολικός αριθμός των bit είναι 128, που σημαίνει ότι υπάρχουν 2^128 δηλαδή 3.4×1038 πιθανές διευθύνσεις IPv6. Το IPv6 εισήχθη για την αντιμετώπιση της προβλέψιμης εξάντλησης των διευθύνσεων IPv4 στο εγγύς μέλλον.

Το router WiFi σας έχει μια δημόσια IP, η οποία είναι η διεύθυνση IP WAN (δίκτυο ευρείας περιοχής) και θα είναι η ίδια για οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη σε αυτό το WiFi. Όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο WiFi έχουν ιδιωτικές διευθύνσεις IP που προσδιορίζονται τοπικά από το εύρος που παρέχεται παραπάνω. Για παράδειγμα, ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με τη διεύθυνση IP 192.168.0.5 και το τηλέφωνό είναι συνδεδεμένο με 192.168.0.8. Αυτές είναι ιδιωτικές διευθύνσεις IP, αλλά και οι δύο θα έχουν την ίδια δημόσια διεύθυνση IP.

Οι ακόλουθες εντολές θα σας δώσουν τη λίστα διευθύνσεων IP για να βρείτε δημόσιες διευθύνσεις IP για το μηχάνημά σας:

curl ifconfig.me
curl -4/-6 icanhazip.com
curl ipinfo.io/ip
curl api.ipify.org
curl checkip.dyndns.org
dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com
host myip.opendns.com resolver1.opendns.com
curl ident.me
curl bot.whatismyipaddress.com
curl ipecho.net/plain

Οι παρακάτω εντολές θα σας δώσουν την ιδιωτική διεύθυνση IP:

ifconfig -a
ip addr
hostname -I | awk '{print $1}'
ip route get 1.2.3.4 | awk '{print $7}'
nmcli -p device show

Σημείωση: Ορισμένα βοηθητικά προγράμματα πρέπει να εγκατασταθούν στο σύστημά σας με βάση τη διανομή Linux που χρησιμοποιείτε. Επίσης, ορισμένες από τις σημειωμένες εντολές χρησιμοποιούν ιστότοπο για να λάβουν την IP

Εύρεση της διεύθυνσης IP σας στην επιφάνεια εργασίας του GNOME

Εάν χρησιμοποιείτε Linux, μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση IP σας χρησιμοποιώντας ορισμένες από τις βασικές βοηθητικές λειτουργίες του λειτουργικού. Αρχικά, μεταβείτε στην οθόνη Δραστηριότητες και πληκτρολογήστε Δίκτυο (για ενσύρματη σύνδεση) ή Wi-Fi (για ασύρματη σύνδεση).

εικόνα

Στο παράθυρο ρυθμίσεων δικτύων, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι δίπλα στο δίκτυο στο οποίο βρίσκεστε.

εικόνα

Η διεύθυνση IP βρίσκετε στο προφίλ δικτύου.

εικόνα

Σε αυτό το παράδειγμα, η διεύθυνση IPv4 είναι 10.1.1.2 και η πύλη είναι 10.1.1.1.

Δημόσιες και ιδιωτικές διευθύνσεις IP

Για να κατανοήσουμε τη σημασία των δημόσιων και ιδιωτικών διευθύνσεων IP, ας ρίξουμε μια ματιά σε μια έννοια που ονομάζεται NAT (Network Address Translation) και PAT (Port Address Translation).

Οι ιδιωτικές διευθύνσεις χρησιμοποιούνται στα τοπικά δίκτυα (LAN). Δεσμεύονται σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο.

Οι δημόσιες διευθύνσεις είναι απαραίτητες για τη σύνδεση με άλλα εξωτερικά δίκτυα, κυρίως τον «Παγκόσμιο Ιστό» (www) του Διαδικτύου.

Το NAT είναι μια μετάφραση μιας ιδιωτικής IP σε μια δημόσια και αποτελείται από τρεις κύριους τύπους: στατικό, δυναμικό και PAT. Στο στατικό NAT, μια ιδιωτική IP αντιστοιχίζεται σε μια δημόσια IP. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα ru ydco είναι ένα τείχος προστασίας. Στο δυναμικό NAT, μια ιδιωτική διεύθυνση IP αντιστοιχίζεται σε μια δημόσια IP αλλά από μια ομάδα δημόσιων διευθύνσεων IP.

Με συνολικά 2^32 διευθύνσεις IPv4, από τις οποίες περίπου μόλις 3,7 δισεκατομμύρια είναι δημόσιες διευθύνσεις, υπάρχουν κυριολεκτικά περισσότεροι άνθρωποι και συσκευές από τις διευθύνσεις IP. Κι όμως δεν έχουμε ξεμείνει από διευθύνσεις. Αυτό οφείλεται σε μια έννοια που ονομάζεται PAT, η οποία επιτρέπει τη μετάφραση μιας μεμονωμένης δημόσιας διεύθυνσης IP από πολλές (γενικά όλες) ιδιωτικές διευθύνσεις IP χρησιμοποιώντας αριθμούς θύρας. Εδώ, αντί να εκχωρηθεί μια δημόσια διεύθυνση σε κάθε συσκευή, εκχωρείται μια ενιαία δημόσια διεύθυνση στην εξωτερική πλευρά και οι ιδιωτικές διευθύνσεις εκχωρούνται σε κάθε συσκευή εντός του εσωτερικού δικτύου. Το PAT χρησιμοποιείται ευρέως σε οικιακούς ασύρματους δρομολογητές, τους οποίους χρησιμοποιούμε για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Ιδιωτικές διευθύνσεις Ipv4

-Οι τοπικές διευθύνσεις χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικό δίκτυο.

-Το εύρος είναι 10.x.x.x, 172.16.x.x-172.31.x.x και 192.168.x.x, (το x είναι ένας αριθμός από το 0 έως το 255).

-Χρησιμοποιούνται σε τοπικά δίκτυα (LAN).

-Δεν είναι παγκόσμια προσβάσιμες και δεν είναι δυνατή η παγκόσμια αναζήτηση.

-Όχι μοναδική: η ίδια ιδιωτική IP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο διαφορετικά δίκτυα.

-Κάθε δρομολογητής διαθέτει μια ιδιωτική διεύθυνση IP, στην οποία μπορούν να συνδεθούν πολλές συσκευές. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να πληρώσουν επιπλέον για να αποκτήσουν μια ιδιωτική διεύθυνση.

-Μερικά παραδείγματα ιδιωτικών διευθύνσεων IP: 10.0.0.4, 172.16.4.5, 192.168.9.8

Δημόσιες διευθύνσεις Ipv4

-Οι δημόσιες διευθύνσεις χρησιμοποιούνται για σύνδεση σε εξωτερικά δίκτυα.

-Κυμαίνεται από 0.0.0.0 έως 255.255.255.255, εκτός από ιδιωτικές διευθύνσεις IP και λίγες μη χρησιμοποιήσιμες ή δεσμευμένες IP.

-Χρησιμοποιούνται για σύνδεση στο Διαδίκτυο.

-Είναι παγκόσμια προσβάσιμες και μπορούν να αναζητηθούν. Αυτές χρησιμοποιούνται συχνά για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής θέσης.

-Μοναδικές σε όλο το Διαδίκτυο.

-Μια ιδιωτική διεύθυνση κοστίζει χρήματα επειδή είναι μοναδική, περιορισμένη και προσβάσιμη από το Διαδίκτυο. Κάθε ιστότοπος έχει ένα domain name που αντιστοιχεί σε μια δημόσια IP. Για παράδειγμα, η δημόσια διεύθυνση IP του linux-user.gr είναι 128.199.47.10

Πηγή: www.opensource.com

6 «Μου αρέσει»

Καλή η μετάφραση για όσους δε γνωρίζουν Αγγλικά, όμως κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε σωστά τις άδειες CC. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν το κάνει ούτε ο γνωστός ιστότοπος που γράφει πολύ συχνά για το ΕΛ/ΛΑΚ και τα Creative Commons.

Καταρχάς, η CC BY-SA 4.0 του πρωτότυπου δεν επιτρέπει την αναδημοσίευση μιας προσαρμογής (αυτό είναι η μετάφραση) υπό την CC BY-NC-SA 4.0 που έχει το forum εδώ. Πρέπει και η μετάφραση να είναι υπό CC BY-SA 4.0, κάτι που δεν υποδεικνύεται πουθενά στην ανάρτησή σου.

Επιπλέον, η αναφορά δημιουργού δε γίνεται με ένα ξερό link στην κεντρική σελίδα κάποιου ιστότοπου (ο ιστότοπος opensource.com είναι ο εκδότης/το μέσο δημοσίευσης, όχι ο δημιουργός) αλλά ορίζεται από την άδεια με συγκεκριμένο τρόπο, όπως και η υπόδειξη των προσαρμογών. Παραθέτω σχετικά:

If supplied, you must provide the name of the creator and attribution parties, a copyright notice, a license notice, and a link to the material.

In 4.0, you must indicate if you modified the material and retain an indication of previous modifications.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σωστή αναφορά δημιουργού και υπόδειξη προσαρμογών θα ήταν κάπως έτσι:

Απόδοση στα Ελληνικά από το πρωτότυπο «How to find your IP address in Linux» του Archit Modi στο opensource.com, υπό CC BY-SA 4.0. Το παρόν διατίθεται υπό [σύνδεσμος προς συμβατή άδεια χρήσης].

Οι άδειες χρήσης δεν έχουν καμία δύναμη και ουσία αν δεν εφαρμόζονται σωστά και θεωρώ ότι εμάς που βρισκόμαστε στον χώρο του διαμοιρασμού γνώσης, της ανοιχτότητας και όλων αυτών των ωραίων θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει λιγάκι περισσότερο.

3 «Μου αρέσει»

Ένα tip για όσους έχουν xfce και ίσως να μην το εχουν παρατηρήσει…
Ένα πρόσθετο που είναι διαθέσιμο για το πάνελ στο xfce είναι το generic monitor, το οποίο εμφανιζει στο πάνελ το output κάποιας εντολής. Έτσι πχ αν θέλουμε να βλέπουμε στο πάνελ μας την δημόσια ip μας, μπορούμε πολύ άνετα να δώσουμε πχ
curl -s https://api.ipify.org στο generic monitor…

1 «Μου αρέσει»

Διαφορετικά η cross-platform λύση: “what is my ip” στο DDG/Google/Bing.

1 «Μου αρέσει»