Πως μπορείς να αξιοποιήσεις έναν SPI Driver του linux kernel με τα SPI pins του Raspberrypi?

Όπως ρωτώ και στο serial - How I can configure the pins for the linux's kernel mx35lfxge4ab driver, so I can use the pins offered by rpi? - Raspberry Pi Stack Exchange έχω ένα τσιπάκι MACRONIX mx35lfxge4ab που είναι SPI flash memory.
Ο linux kernel έχει έτοιμο driver: linux/macronix.c at master · torvalds/linux · GitHub

Όμως δεν ξέρω πως να κάνω τον driver αυτόν να αξιοποιεί τα SPI pins του raspberry pi. Έχετε κάποια ιδέα;

Δεν ξέρω την απάντηση , αλλά η ερώτηση σου είναι πολύ παρόμοια με αυτή → Read/Write to SPI NAND using RPI - Raspberry Pi Stack Exchange