Πως κάνω απεγκατάσταση του Pi-hole;


title: Πως κάνω απεγκατάσταση του Pi-hole;
alternative title: How to uninstall Pi-hole?
contributor: @nikaskonstantinos
language: el
date: 13/05/2021
resolved by: @Asfodelus
category: Αντιμετώπιση προβλημάτων
tags: howto, pihole


Πως μπορώ να κάνω απεγκατάσταση του Pi-hole;
Συγκεκριμένα απεγκατάσταση από ένα raspberrypi 4.
Προσπάθησα μετά από αναζήτηση, με την εντολή:

sudo rm -rf /etc/.pihole /etc/pihole /opt/pihole /usr/bin/pihole-FTL /usr/local/bin/pihole /var/www/html/admin

αλλά παραμένει ένας εξυπηρετητής http που εγκαθίσταται μαζί με το Pi-hole.

pihole uninstall

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.