Πρόβλημα στον ήχο με τη χρήση pipewire

Σε μια νέα εγκατάσταση Arch Linux σε έναν παλιό σταθερό υπολογιστή που έγινε με το Archon (αν δεν παινέψεις το σπίτι σου :wink: ) ο ήχος είναι μέσω του pulseadio. Εν συνεχεία αντικατέστησα το pulseaudio με το pipewire.

Όπως είχα γράψει στο ακόλουθο άρθρο

το πρόβλημα αυτού του ενοχλητικού διορθώνεται μόνο στην περίπτωση του pulseaudio.

Για να διορθώσω το ίδιο πρόβλημα στο pipewire δοκίμασα τους ακόλουθους τρόπους

Noticeable audio delay or audible pop/crack when starting playback

Το θέμα και στις 2 ανωτέρω μεθόδους δεν υπάρχει στην εγκατάσταση μου ο φάκελος /etc/wireplumber/ άρα τα fixes δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Ιδέες;

To output του pactl info

Server String: /run/user/1000/pulse/native
Library Protocol Version: 35
Server Protocol Version: 35
Is Local: yes
Client Index: 106
Tile Size: 65472
User Name: billniakas
Host Name: Empires
Server Name: PulseAudio (on PipeWire 0.3.61)
Server Version: 15.0.0
Default Sample Specification: float32le 2ch 48000Hz
Default Channel Map: front-left,front-right
Default Sink: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo
Default Source: alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor
Cookie: be3d:e4e8
2 «Μου αρέσει»

Κοίταξε στον φάκελλο /usr/share/wireplumber/.

Μην κάνεις αλλαγές εκεί, αλλά αντέγραψε όποιο αρχείο θέλεις να αλλάξεις στο /etc/wireplumber για να έχεις τις αλλαγές ξεχωριστά και ασφαλείς, καθώς και να ξέρεις τι έχει αλλάξει.

Λογικά θα πρέπει να δουλέψει

Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ο φάκελο /etc/wireplumber/ για να κάνω εκεί τις όποιες αλλαγές.

Στο άρθρο του Dave Jensen η εντολή

sudo cp -a /usr/share/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua /etc/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua  
cp: cannot create regular file '/etc/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua': No such file or directory

επιστρέφει λάθος.

Αντέγραψε το αρχείο στον φάκελο ~/.config/wireplumber/main.lua.d/
εάν δεν υπάρχουν οι φάκελοι δημιούργησέ τους.
Η εντολή θα γίνει έτσι αφού φτιαχτούν :

sudo cp -a /usr/share/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua ~/.config/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua

To αρχείο θα το τροποποιείς με sudo όμως έτσι, εκτός και εάν το αντιγράψεις χωρίς sudo.

1 «Μου αρέσει»

Αντικατέστησες το pipewire-media-session με το wireplumber;
Ποιόν kernel χρησιμοποιείς;

Ήμουν σκεπτικός ως προς τη δημιουργία των φακέλων γιατί σκέφτηκα ότι κάποιος θα το ανέφερε αν δεν υπήρχαν.

Ναι το έχω αντικαταστήσει, είναι το πρώτο πράγμα που αντικαθίσταται με την εγκατάσταση του wireplumber

Τον LTS

Ρίξε μια ματιά εδώ :

WirePlumber’s configuration is comprised of global PipeWire-flavored JSON objects such as context and alsa_monitor that are modified to change its behavior. The configuration files are read from ~/.config/wireplumber/ (user configuration), /etc/wireplumber/ (global configuration), and then /usr/share/wireplumber/ (stock configuration).

This is useful to keep the default configuration in /usr and override it with host-specific and user-specific parts in /etc and /home respectively.

3 «Μου αρέσει»

Στην arch, τα αρχεία του wireplumber είναι στο dir /usr/share/wireplumber.
Ορθώς ο @Maras αναφέρει αντιγραφή τους στο $HOME/.config/wireplumber.

Στο δια ταύτα.
Αντιμετώπισα το ίδιο ακριβώς πρόβλημα σε παλιό υπολογιστή. Οτι ρυθμίσεις δοκίμασα στα lua αρχεία δεν δούλεψαν. Ομως,
Σπρώχνοντας τον ήχο μέσω bluetooth δεν υπήρχε αυτός ο ήχος. Και δοκιμή σε άλλο μηχάνημα με διαφορετικό sound hardware το πρόβλημα εξαφανίστηκε.
Συμπεραίνω drivers. Δεν ασχολήθηκα περισσότερο.

2 «Μου αρέσει»

Νομίζω ότι διορθώθηκε με τον τρόπο που προτείνεται εδώ

Επιπλέον έπρεπε να δημιουργηθεί ο φάκελος

sudo mkdir -p /etc/wireplumber/main.lua.d/
2 «Μου αρέσει»

Αυτό που σου είπαμε δηλαδή.

2 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.