Πρόβλημα με usb δέκτη υπερύθρων

Έχω ένα δέκτη υπερύθρων που συνδέεται σε θύρα usb μέσω του οποίου είναι δυνατός ο χειρισμός του υπολογιστή με τηλεχειριστήριο. Τον χρησιμοποιώ 1-2 χρόνια και δεν είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα ως τώρα.
Πριν μερικές μέρες τον έβγαλα και τον σύνδεσα σε ένα άλλο pc για μερικές ώρες. Από αυτή την αλλάγή pc και μετά έχει παρουσιαστεί το εξής πρόβλημα:
Ο δέκτης απενεργοποιείται μετά από λίγη ώρα και λειτουργεί και πάλι αν τον αποσυνδέσω και τον επανασυνδέσω και πάλι για λίγη ώρα μέχρι που απενεργοποιείται ξανά. Αυτό συμβαίνει και στο pc που λειτουργούσε χωρίς πρόβλημα αλλά και στο άλλο pc(το ένα έχει linux mint και το άλλο pop os). To dmesg δίνει το παρακάτω σφάλμα όταν απενεργοποιείται:

    [ 9184.096604] usb 5-2: device descriptor read/64, error -62
    [ 9184.204622] usb usb5-port2: attempt power cycle
    [ 9184.708602] usb 5-2: new low-speed USB device number 12 using ohci-pci
    [ 9185.124605] usb 5-2: device not accepting address 12, error -62
    [ 9185.728637] usb usb5-port2: unable to enumerate USB device

Κατά καιρούς είχε τύχει ν’ αλλάξω θύρες usb αρκετές φορές και δεν είχε κάνενα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό ξεκίνησε με το που τον έβαλα στο 2ο pc.
Καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει?

Φτηνές συσκευές αυτό φταίει :wink:
Δοκίμασε σε άλλη πόρτα η να κουνήσεις το καλώδιο μήπως δεν κάνει επαφή.

Δεν υπάρχει σωτηρία λοιπόν :frowning_face:
Σε άλλες θύρες το έχω δοκιμάσει αλλά το πρόβλημα παραμένει. Καλώδιο δεν έχει.

Δοκίμασε σε live ISO, arch, debian…
Μοιάζει hardware πρόβλημα. Αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, άστο ασύνδετο για 2-3 μέρες, μήπως κάνει reset, αδειάσει ή παρόμοια.

Ασύνδετο δε δοκίμασα να το αφήσω καθόλου. Θα το κάνω κι αυτό μήπως και βοηθήσει.

1 Like