Πρόβλημα με το gksu

Εδώ και λίγες ημέρες αντιλήφθηκα πως δεν μπορώ να κάνω χρήση και εγκατάσταση με pacman του gksu. Με το yay όταν ξεκινάει το build, βγάζει λάθος και σταματάει την εγκατάσταση.

cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [Makefile:320: gksu.o] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/xristis/.cache/yay/gksu/src/gksu-2.0.2/gksu' 
make[1]: *** [Makefile:390: all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/xristis/.cache/yay/gksu/src/gksu-2.0.2'
make: *** [Makefile:268: all] Error 2
==> ERROR: A failure occurred in build().
     Aborting...
-> error making: gksu
[xristis@archpc ~]$

Τι έχει γίνει μπορεί να βοηθήσει κάποιος;
Χρειάζομαι οπωσδήποτε το γραφικό περιβάλλον του sudo στα Configure custom actions του Thunar.

Ευχαριστώ πολύ.

Το gksu έχει καταργηθεί απ’ όσο ξέρω και δεν υπάρχει στα αποθετήρια του arch linux. Στο aur υπάρχει, αλλά φαίνεται πως έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
https://aur.archlinux.org/packages/gksu/
To wiki του arch δεν το αναφέρει καν πλέον ως τρόπο εκτέλεσης εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλων με δικαιώματα root.
https://wiki.archlinux.org/title/Running_GUI_applications_as_root
Προτείνει κάποιους άλλους τρόπους και συστήνει τη χρήση του polkit.
Μήπως λοιπόν είναι καλύτερα να ενημερώσεις τα actions αυτά ώστε να χρησιμοποιούν κάτι άλλο?

Τελικά η πιο εύκολη λύση είναι η χρήση του pkexec στα custom actions: pkexec thunar %f
Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.

Από τον NickTux pkexec για σωστή χρήση root GUI

Ένα alias, έτσι για να θυμηθούμε και τα παλιά, στο ~/.bashrc έδωσε τη λύση.

alias gksu='pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY'

Άλλωστε, είναι η συμπεριφορά της pkexec τέτοια.

3 «Μου αρέσει»