πρόβλημα με το ethernet (σύνδεση με καλώδιο)

Καλημέρα στην προσπάθεια να ενεργοποιήσω σύνδεση wifi

ακολουθώντας τον οδηγό του archlinux
με τις εντολές αυτές χάθηκε η σύνδεση ethernet

προσπαθώ να τη επεναφέρω αλλα δεν το έχω καταφέρει
ακολούθησα τις οδηγίες με το netcl αλλά δεν χέω αποτέλεσμα

μια στιγμή επανήρθε αλλά όταν ξανάνοιξα το laptop δεν την έβρισκε.

αποτελέσματα της ip addr

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
  link/ether b4:45:06:48:34:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
  link/ether 2c:6d:c1:fb:76:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.24/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
    valid_lft 85470sec preferred_lft 85470sec
  inet6 2a02:587:c4b5:cc00:541:7c56:6f44:76bc/64 scope global dynamic noprefixroute 
    valid_lft 79034sec preferred_lft 79034sec
  inet6 2a02:587:c4b5:cc00:d528:e3b5:8443:ec9f/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute 
    valid_lft 79033sec preferred_lft 79033sec
  inet6 fe80::d528:e3b5:8443:ec9f/64 scope link noprefixroute 
    valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s13f0u1u3: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
  link/ether a0:ce:c8:e9:43:b0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

και της ntcli

  route6 default via fe80::e089:9b6e:336a:1908 metric 600

p2p-dev-wlan0: αποσυνδέθηκε
    "p2p-dev-wlan0"
    wifi-p2p, hw

enp0s13f0u1u3: μη διαθέσιμη
    "Realtek RTL8153"
    ethernet (r8152), A0:CE:C8:E9:43:B0, hw, mtu 1500

eth0: μη διαθέσιμη
    "Intel I219-LM"
    ethernet (e1000e), B4:45:06:48:34:B4, hw, mtu 1500

lo: χωρίς διαχείριση
    "lo"
    loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536

DNS configuration:
    servers: 192.168.1.1
    domains: --
    interface: wlan0

    servers: fe80::e089:9b6e:336a:1908
    interface: wlan0

η σύνδεση με wifi λετουργεί αλλά όχι ικανοποιητικά κάνει πολύ ώρα να συνδεθεί.

κάποιες οδηγίες να επαναφέρω τη σύνδεση με καλώδιο?

Δεν φταίει το καλώδιο

όταν το βάζω στο άλλο l laptop με manjaro όλα λειτουργούν

ευχαριστώ

Καλημέρα, για δώσε πρώτα :

ip link set eth0 up

και δες αν θα έχεις δίκτυο από το καλώδιο (κάνει χρήσης της Intel I219-LM).
Αν όχι, δώσε :

ip link set enp0s13f0u1u3 up

(κάνει χρήσης της Realtek RTL8153) και δες εάν παραμένει το πρόβλημα.

1 «Μου αρέσει»

έδωσα και τις 2 εντολές έκανα και reboot αλλά δέν έχω αποτέλεσμα

Δώσε μας τι αλλαγές έκανες από τότε που δούλευε και ποιά άρθρα ακολούθησες αναλυτικά, για να δούμε τι συνέβη.
Δώσε μας και τα αποτελέσματα της παρακάτω εντολής αφού χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο :

ls /etc/netctl/

καθώς και τα περιεχόμενα κάποιου αρχείου, που ενδεχομένως δημιούργησες εκεί.

@amanouss
Arch Linux εγκατάσταση κάνεις; Αν ναι πως;

Σε κάθε περίπτωση για την eth0, δοκίμασε:

sudo rmmod e1000e
sudo modprobe e1000e

Δες αν συνδέεσαι με την eth0.
Και μετά δώσε μας:

lspci -k

Και βλέπουμε…

οι δύο εντολές δεν είχαν αποτέλεσμα

lspci -k

βγάζει

0:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (14) I219-LM (rev 11)
    Subsystem: Intel Corporation Device 0000
    Kernel driver in use: e1000e
    Kernel modules: e1000e

μπήκα /etc/netctl στα examples

αντίγραψα το custom-wired-profile
το οποίο είναι το

Description='A basic dhcp ethernet connection'
Interface=eth0
Connection=ethernet
IP=dhcp
#DHCPClient=dhcpcd
#DHCPReleaseOnStop=no
## for DHCPv6
#IP6=dhcp
#DHCP6Client=dhclient
## for IPv6 autoconfiguration
#IP6=stateless

Για δώσε

sudo netctl start /etc/netctl/examples/custom-wired-profile

και δες, ενεργοποιείται?

μετά την εντολή μου βγάζει

 Job for netctl@-etc-netctl-examples-custom\x2dwired\x2dprofile.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status "netctl@-etc-netctl-examples-custom\\x2dwired\\x2dprofile.service"" and "journalctl -xeu "netctl@-etc-netctl-examples-custom\\x2dwired\\x2dprofile.service"" for details.

Τρέξε αυτές τις 2 εντολές που είναι μέσα στα εισαγωγικά και δώσε τα αποτελέσματα εδώ.

αποτελέσματα ls /etc/netctl/

 custom-wired-profile examples hooks interfaces wlan0-COSMOTE-te57cf

αποτέλσμα 1ης

netctl@-etc-netctl-examples-customx2dwiredx2dprofile.service - Networking for netctl profile /etc/netctl/examples/customx2dwiredx2dprofile
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/netctl@.service; static)
   Active: inactive (dead)
    Docs: man:netctl.profile(5)

αποτέλεσμα 2ης

Invalid unit name "“netctl@-etc-netctl-examples-customx2dwiredx2dprofile.service" escaped as "\xe2\x80\x9cnetctl@-etc-netctl-examples-customx2dwiredx2dprofile.service" (maybe you should use systemd-escape?).

Δώσε αυτήν την εντολή

sudo dhcpcd eth0

και δες πάλι την κατάσταση της eth0, εάν είναι down δώσε πάλι την εντολή για να γίνει up.

[quote=“Maras, post:13, topic:4517”]
sudo dhcpcd eth0
αποτέλεσμα sending commands to dhcpcd process

έδωσα και την `sudo dhcpcd eth0 up
άυριο που θα ανοίξω το laptop πάλι θα δω τι έχει γίνει ευχαριστώ

σήμερα που άνοιξα το laptop πάλι δεν έχω σύνδεση με καλώδιο

Σε ρώτησα χθες πως έκανες εγκατάσταση arch.
Απάντηση;

Εχεις βάλει γραφικό περιβάλλον; Αν ναι ποιό; Μήπως ήδη χρησιμοποιείς άλλους τρόπους να συνδεθείς και τα πράγματα μπλέκονται;
Στο wifi πως συνδέεσαι; Με netctl; Αν ναι κάνε switch στην eth0.

Δες με

systemd-analyze blame

ποιά services τρέχουν και αν κάποια θέλουν σταμάτημα.

Βοήθεια με μισές πληροφορίες δεν γίνεται.
Το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι η eth0 φορτώνει με τον e1000e driver.

εγκατάσταση με το archon
γραφικό περιβάλλον KDE και gnome

to KDE δύσκολα συνδέεται με wifi , δεν το βρίσκει, ενώ to gnome το βρίσκει έστω και με λίγη καθυστέρηση και κανένα με wired

το απόγευμα
θα δώσω τ αποτέλεσμα της systemd-analyze blame

Ευχαριστώ

archon;
Μιας και το έβαλες, ξέρεις τι χρησιμοποεί για networking; Υπάρχει κάποιο manual να διαβάσεις;

Τα kde & gnome χρησιμοποιούν networkmanager.
Και εσύ πάνω από αυτά πας να ρίξεις netctl.

Ευτυχώς να λες που δεν δουλεύουν.

Ισως οι συγγραφείς του archon αν βλέπουν να ενδιαφέρονται να ασχοληθούν.

Δωρεάν συμβουλή. Κάνε εγκατάσταση όπως ορίζει το archwiki.
Χαμένος δεν θα βγεις και από βοήθεια… περίδρομος.

αποτελέσματα της
systemd-analyze blame

3.006s systemd-rfkill.service
2.752s fwupd.service
1.866s netctl-auto@wlan0.service
1.749s netctl@wlan0\x2dCOSMOTE\x2dte57cf.service
 550ms dhcpcd.service
 323ms ifplugd@eth0.service
 246ms dev-nvme0n1p2.device
 186ms ldconfig.service
 168ms lvm2-monitor.service
 136ms systemd-journal-flush.service
 89ms bolt.service
 89ms user@1000.service
 67ms boot.mount
 64ms upower.service
 55ms systemd-udev-trigger.service
 46ms accounts-daemon.service
 44ms systemd-udevd.service
 41ms udisks2.service
 32ms systemd-logind.service
 32ms systemd-timesyncd.service
 28ms dbus.service
 27ms systemd-tmpfiles-setup.service
 27ms systemd-modules-load.service
 25ms systemd-sysusers.service
 23ms systemd-journald.service
 22ms geoclue.service
 22ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
 20ms colord.service
 19ms dhcpcd@enp0s31f6.service
 17ms NetworkManager.service
 16ms packagekit.service
 15ms systemd-backlight@leds:dell::kbd_backlight.service
 15ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-08B4\x2d5EAF.service
 13ms polkit.service
 12ms modprobe@fuse.service
 10ms systemd-journal-catalog-update.service
  8ms NetworkManager-wait-online.service
  8ms systemd-update-utmp.service
  8ms wpa_supplicant.service
  7ms systemd-binfmt.service
  7ms systemd-random-seed.service
  6ms dev-hugepages.mount
  5ms dev-mqueue.mount
  5ms sys-kernel-debug.mount
  5ms sys-kernel-tracing.mount
  4ms kmod-static-nodes.service
  4ms swapfile.swap
  4ms rtkit-daemon.service
  4ms modprobe@configfs.service
  4ms modprobe@drm.service
  3ms user-runtime-dir@1000.service
  3ms systemd-sysctl.service
  3ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
  3ms systemd-remount-fs.service
  2ms systemd-user-sessions.service
  2ms systemd-update-done.service
  1ms alsa-restore.service
  1ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
 927us sys-kernel-config.mount
 924us sys-fs-fuse-connections.mount
 828us tmp.mount

αν βγάλω το KDE υπάρχει ελπίδα για γρήγορη διόρθωση ?