Προβλημα με τα παραθυρα σε LinuxMint 19.2 Cinammon

καλησπερα, προκειται για τον παρακατω υπολογιστη

$ inxi -F
System:
 Host: Souiters-HP-Pavilion-Desktop-590-p0xxx 
 Kernel: 4.15.0-65-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 4.2.4 
 Distro: Linux Mint 19.2 Tina 
Machine:
 Type: Desktop System: HP product: HP Pavilion Desktop 590-p0xxx v: N/A 
 serial: <root required> 
 Mobo: HP model: 843B v: 00 serial: <root required> UEFI: AMI v: F.31 
 date: 05/27/2019 
CPU:
 Topology: 6-Core model: Intel Core i5-8400 bits: 64 type: MCP 
 L2 cache: 9216 KiB 
 Speed: 800 MHz min/max: 800/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 802 2: 806 
 3: 811 4: 800 5: 800 6: 800 
Graphics:
 Device-1: Intel driver: i915 v: kernel 
 Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa 
 resolution: 1920x1080~60Hz 
 OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics 630 (Coffeelake 3x8 GT2) 
 v: 4.5 Mesa 19.0.8 
Audio:
 Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS driver: snd_hda_intel 
 Device-2: Logitech Webcam C270 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo 
 Sound Server: ALSA v: k4.15.0-65-generic 
Network:
 Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter 
 driver: rtl8821ce 
 IF: wlp2s0 state: down mac: 0c:96:e6:08:2e:fb 
 Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet 
 driver: r8169 
 IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: f4:39:09:34:9b:b8 
Drives:
 Local Storage: total: 2.05 TiB used: 72.99 GiB (3.5%) 
 ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO 250GB 
 size: 232.89 GiB 
 ID-2: /dev/sda vendor: Toshiba model: DT01ACA200 size: 1.82 TiB 
Partition:
 ID-1: / size: 33.77 GiB used: 9.27 GiB (27.4%) fs: ext4 
 dev: /dev/nvme0n1p3 
 ID-2: /home size: 185.90 GiB used: 63.71 GiB (34.3%) fs: ext4 
 dev: /dev/nvme0n1p4 
 ID-3: swap-1 size: 7.90 GiB used: 768 KiB (0.0%) fs: swap 
 dev: /dev/nvme0n1p2 
Sensors:
 System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: 27.8 C 
 Fan Speeds (RPM): N/A 
Info:
 Processes: 260 Uptime: 10h 43m Memory: 7.62 GiB used: 4.21 GiB (55.3%) 
 Shell: bash inxi: 3.0.32 

εχω στην κατω μπαρα ανοιχτο τον Thunderbird και για να εμφανιστει το παραθυρο της εφαρμογης πρεπει να κανω κλικ πανω στο εικονιδιο δυο και τρεις φορες.
Τα ιδια οταν παω να πατησω την καρτελα Σελιδοδεικτες στον Firefox.
και αλλα τετοια κουλα…

το πρωτοκολλο με τα λαθη του Συστηματος ειναι αυτο

09:30:39 kernel: PKCS#7 signature not signed with a trusted key
09:30:38 pulseaudio: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
09:30:35 kernel: PKCS#7 signature not signed with a trusted key
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMID.WMAA, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMID.WMAA, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \HWMC, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Field [D128] at bit offset/length 128/1024 exceeds size of target Buffer (160 bits) (20170831/dsopcode-235)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMID.WMAA, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \HWMC, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Field [D128] at bit offset/length 128/1024 exceeds size of target Buffer (160 bits) (20170831/dsopcode-235)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMID.WMAA, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \HWMC, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Field [D128] at bit offset/length 128/1024 exceeds size of target Buffer (160 bits) (20170831/dsopcode-235)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMID.WMAA, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \HWMC, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Field [D128] at bit offset/length 128/1024 exceeds size of target Buffer (160 bits) (20170831/dsopcode-235)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMID.WMAA, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \HWMC, AE_AML_BUFFER_LIMIT (20170831/psparse-550)
09:30:35 kernel: ACPI Error: Field [D128] at bit offset/length 128/1024 exceeds size of target Buffer (160 bits) (20170831/dsopcode-235)
09:30:35 kernel: Couldn't get size: 0x800000000000000e
09:30:35 kernel: MODSIGN: Couldn't get UEFI db list
09:30:35 kernel: Couldn't get size: 0x800000000000000e
09:30:35 kernel: ACPI Error: 1 table load failures, 9 successful (20170831/tbxfload-246)

τα Προσθετα του Συστηματος ειναι ολα ενημερωμενα.
Μια μπακαλιστικη λυση που σκεφτηκα να φτιαξω ενα νεο Χρηστη.
Ευχαριστω για οποιαδηποτε βοηθεια.

Τα εύσημα μου κατ αρχήν για την πλήρη αναφορά :+1:

Οι απλές λύσεις είναι αυτές που πρεπει να δεις πρώτα και αυτό μοιάζει απλά με ένα παλιό ποντίκι που έχει αρχίσει να χαλά ο διακόπτης του. Ας αποκλείσουμε αυτό πρώτα. Μπορείς να δεις αν το ποντίκι είναι ΟΚ με την εντολή xev

Το ποντικι ειναι ενα παναρχαιο Logitech Performance Mouse MX

Souiters-HP-Pavilion-Desktop-590-p0xxx:~$ xev
Outer window is 0x8a00001, inner window is 0x8a00002

PropertyNotify event, serial 8, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x27 (WM_NAME), time 40691483, state PropertyNewValue

PropertyNotify event, serial 9, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x22 (WM_COMMAND), time 40691483, state PropertyNewValue

PropertyNotify event, serial 10, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x28 (WM_NORMAL_HINTS), time 40691483, state PropertyNewValue

CreateNotify event, serial 11, synthetic NO, window 0x8a00001,
  parent 0x8a00001, window 0x8a00002, (10,10), width 50, height 50
border_width 4, override NO

PropertyNotify event, serial 14, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x12d (WM_PROTOCOLS), time 40691483, state PropertyNewValue

MapNotify event, serial 15, synthetic NO, window 0x8a00001,
  event 0x8a00001, window 0x8a00002, override NO

ConfigureNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  event 0x8a00001, window 0x8a00001, (0,0), width 178, height 178,
  border_width 0, above 0x5000089, override NO

PropertyNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x1d6 (_NET_WM_ALLOWED_ACTIONS), time 40691489, state PropertyNewValue

ReparentNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  event 0x8a00001, window 0x8a00001, parent 0x2c093cb,
  (0,0), override NO

PropertyNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x135 (_NET_WM_DESKTOP), time 40691493, state PropertyNewValue

PropertyNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x135 (_NET_WM_DESKTOP), time 40691493, state PropertyNewValue

PropertyNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x132 (_NET_FRAME_EXTENTS), time 40691494, state PropertyNewValue

ConfigureNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  event 0x8a00001, window 0x8a00001, (10,33), width 178, height 178,
  border_width 0, above 0x0, override NO

PropertyNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x163 (WM_STATE), time 40691494, state PropertyNewValue

PropertyNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x13b (_NET_WM_STATE), time 40691494, state PropertyNewValue

PropertyNotify event, serial 28, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x162 (_GTK_EDGE_CONSTRAINTS), time 40691494, state PropertyNewValue

PropertyNotify event, serial 34, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x164 (XKLAVIER_STATE), time 40691497, state PropertyNewValue

ConfigureNotify event, serial 35, synthetic YES, window 0x8a00001,
  event 0x8a00001, window 0x8a00001, (859,453), width 178, height 178,
  border_width 2, above 0x0, override NO

PropertyNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x13b (_NET_WM_STATE), time 40691502, state PropertyNewValue

PropertyNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x162 (_GTK_EDGE_CONSTRAINTS), time 40691502, state PropertyNewValue

MapNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  event 0x8a00001, window 0x8a00001, override NO

VisibilityNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  state VisibilityUnobscured

Expose event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  (0,0), width 178, height 10, count 3

Expose event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  (0,10), width 10, height 58, count 2

Expose event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  (68,10), width 110, height 58, count 1

Expose event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  (0,68), width 178, height 110, count 0

FocusIn event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear

KeymapNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x0,
  keys: 68 0  0  0  16 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

PropertyNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x13b (_NET_WM_STATE), time 40691503, state PropertyNewValue

PropertyNotify event, serial 35, synthetic NO, window 0x8a00001,
  atom 0x162 (_GTK_EDGE_CONSTRAINTS), time 40691503, state PropertyNewValue

Τρέχεις το xev αφήνεις το mouse μέσα στο παράθυρο και πατάς τα κουμπία και βλέπεις αν υπάρχει θέμα. Εναλλακτικά δες εδώ.

Μην ποστάρεις το αποτέλεσμα της εντολής. Μόνο εσύ μπορείς να ξέρεις αν βλέπεις το πάτημα ενός κουμπιού εκεί μέσα.

Με ένα ποιο απλό τρόπο πας στην λαϊκή της γειτονίας σου και πάρε ένα φτηνό ποντίκι να δεις αν φταίει αυτό.

μολις αγορασα απ το Αμαζον ενα Logitech M185 με ενα δεκαρικο.
Ευχαριστω!

1 Like