Πρόβλημα με συγχρονισμό βάσεων πακέτων

Σήμερα αντιμετώπισα το εξής πρόβλημα, δεν μπορούσα να κάνω αναβάθμιση μέσω τερματικού

Σχετικό μήνυμα

:: Συγχρονισμός βάσεων πακέτων…
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης core
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης extra
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης community
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης multilib
σφάλμα: αδυναμία ενημέρωσης endeavouros

Η λύση είναι απλή

Προσοχή θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι όντως δεν ενημερώνεται ταυτόχρονα η βάση από αλλού. Οπότε κάντε επανεκκίνηση τον υπολογιστή σας και αν το πρόβλημα παραμένει τότε…

Γράψτε στο τερματικό

sudo rm /var/lib/pacman/db.lck

Δοκιμάστε να κάνετε ενημέρωση

sudo pacman -Syu

Αν για κάποιο λόγο δεν ανταποκρίνεται ο pacmac τότε επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

3 Likes

Καλό είναι να ξέρουμε και λιγάκι τι κάνουμε. Το αρχείο /var/lib/pacman/db.lck υπάρχει ακριβώς για να κλειδώνει την βάση να μην γίνει γίνουν αλλαγές από δυο μεριές ταυτόχρονα. Υπάρχει δηλαδή για ασφάλεια όταν ενημερώνουμε το σύστημα. Μπορεί κάτι να στραβώσει και να ξεμείνει εκεί οπότε η λύση είναι πράγματι η παραπάνω (αφαιρούμε την ασφάλεια). Πριν κάνει κανείς την παραπάνω ενέργεια θα πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος ότι όντως δεν ενημερώνεται ταυτόχρονα η βάση από αλλού.

Καλού-κακού επομένως θα έλεγα πριν το διαγράψετε κάνετε μια επανεκκίνηση τον υπολογιστή.

1 Like

Έβαλα και την παρατήρηση σου παραπάνω…

1 Like