Πρόβλημα κατά την ανανέωση λίστας πακέτων

Όταν σε ένα τερματικό σε Ubuntu 18.04LTS εκτελώ:

sudo apt-get update

Τότε λαμβάνω το ακόλουθο ouput:

Hit:1 http://ppa.launchpad.net/mc3man/mpv-tests/ubuntu bionic InRelease
Hit:2 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease              
Φέρε:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]     
Φέρε:4 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]             
Φέρε:5 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]            
Μεταφορτώθηκαν 252 kB σε 1s (426 kB/s)                 
Σφάλμα: Έφτασε ο χρόνος λήξης
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε

Εάν το τρέξω σαν:

LANG=C sudo apt update

Λαμβάνω το ακόλουθο output:

Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Hit:2 http://ppa.launchpad.net/mc3man/mpv-tests/ubuntu bionic InRelease            
Hit:3 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease                              
Get:4 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]    
Get:5 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Fetched 252 kB in 1s (345 kB/s)               
Error: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.freedesktop.PackageKit': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Reading package lists... Done

Έχετε ιδεά πως μπορώ να διορθώσω αυτό το σφάλμα; Ερώτησα και στο https://askubuntu.com/q/1128310/540746

1 Like

Καλώς ήρθες στο linux-user.gr :smiley:

Το πρόγραμμα apt φαίνεται πως στην πραγματικότητα δεν ξέρει τίποτα από πακέτα και αποθετήρια. Απλά μεταφέρει το αίτημα στο dbus, το οποίο και θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία που παρέχει το PackageKit. Για κάποιο λόγο έχει δυσκολευτεί στην δεύτερη περίπτωση.

Δεν γνωρίζω να έχει κάποια επίδραση το locale στο dbus session, άρα υποθέτω είναι απλά μια κακιά στιγμή.

2 Likes

Δοκίμασε με τα άλλα π.χ. aptitude να δεις μήπως verbosάρει διαφορετικό μήνυμα και το βρούμε…

1 Like

Θα μπορούσες να επανεκκινήσεις το systemd
# systemctl restart systemd-logind
αλλά αν προσπαθήσεις να κάνεις και το dbus επανεκκίνηση θα χαλάσει την μεταξύ τους σύνδεση. Άσε που μπορεί να μην κάνει καν επανεκκίνηση.
Μπορείς να δώσεις systemctl | grep 'of user'| grep 'abandoned' στο τερματικό και να αναφέρεις τα αποτελέσματα;