Πρόβλημα αποθήκευσης αρχείων σε υπηρασία νέφους σε μικρουπολογιστή.

Μελέτη περίπτωσης

Ας υποθέσουμε ότι αφαιρέσαμε τον παλιό σκληρό δίσκο από το λαπτοπ μας το οποίο είχε dual boot (άσχετο) windows-linux 500 GB και τοποθετήσαμε ssd.
Βάλαμε τον παλιό σκληρό δίσκο σε μία θήκη με άκρο usb και τον συνδέσαμε με ένα raspberry pi arm 64 bit debian based.
Κάναμε προσάρτηση του σκληρού δίσκου όπως περιγράφει ο @Μητσaker (Gnome Disks) σε νήμα του @sv1sjp με τίτλο.
Εγκαταστήσαμε nextcloud με snap στη διεύθυνση localhost:81 και 444 και επαφή με τον έξω κόσμο με tunnels και cloudflared αντί port-forwarding.
Και τζίφος … τα αρχεία δεν φορτώνονται στον σωστό δίσκο.
Screenshot from 2022-12-01 10-33-06

Εικόνα1.


Εικόνα 2.


Εικόνα 3.


Εικόνα 4.


Εικόνα 5.


Εικόνα 6.


Εικόνα 7.

Ερώτηση

Πως θα συνδέσουμε τη σωστή κατάτμηση στο nextcloud raspberrypi αν δεν είμαι εκτός θέματος;
Τον dev/sda1 για παράδειγμα.
Επιπρόσθετα αν θέλουμε να σβήσουμε όλα τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου και να τον χρησιμοποιήσουμε για την υπηρεσία νέφους πως γίνεται αυτό σε κάθε περίπτωση;

Προσωπικά στο nextcloud μου έβαλα τον δίσκο όπως εξήγησα στο νήμα με το autofs.

Έπειτα, δημιούργησα νέο λογαριασμό στο rpi4 με δικαίωματα εγγραφής ανάγνωσης αποκλειστικά σε 1 φάκελο εντός του δίσκου. Στο nextcloud μου φαίνεται ως ένας shared φάκελος:

Και μετά έκανα το nextcloud να συνδέεται με ssh σε εκείνο αποκλειστικά τον φάκελο μέσω εκείνου του account και εμφανίζεται ως 1 φάκελος στο nextcloud μου και ό,τι χρειάζομαι, το προσθέτω εκεί!

1 «Μου αρέσει»

Το nextcloud για να δει external storage ζητάει ένα plugin. Ψάξε στα apps και εγκατέστησέ το.

1 «Μου αρέσει»