Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: Το εξαφανισμένο εξάμηνο

Ανάλογα με την σχολή τα μαθήματα ενός τμήματος υπολογιστών Η/Υ θα περιλαμβάνουν προηγμένα θέματα για του Η/Υ από μαθήματα για τις τηλεπικοινωνίες, τα λειτουργικά συστήματα, την θεωρία πληροφορίας, την ανάλυση αλγορίθμων, την κατασκευή μεταγλωττιστών ή τα διακριτά μαθηματικά την θεωρία γράφων και την μηχανική μάθηση.

Αλλά θα λείπει πάντα ένα κρίσιμο μάθημα, αυτό που οι φοιτητές θα πρέπει να το βρουν και να το ανακαλύψουν μόνοι τους. Η εξοικείωση και η επάρκεια χρήσης με τα βασικά εργαλεία του προγραμματιστή. Κάτι που θα πρέπει να το βρουν ακόμα και οι επαγγελματίες μόνοι τους. Αλλά και κάθε άλλος που χρησιμοποιεί ένα υπολογιστή “επιστημονικά”: φοιτητές φυσικής, ιατρικής ή οικονομολόγοι. Το χαμένο εξάμηνο καλύπτει αυτές τις ανάγκες

Αν θέλεις να μάθεις “τα Λίνουξ” και ψάχνει υλικό εδώ είναι, αν και στα αγγλικά. Να κάτι που ελπίζω κάποιος Έλληνας φοιτητής να στρωθεί και να κάνει

Στο χαμένο εξάμηνο θα μάθεις: Πως να κυριαρχήσεις στην γραμμή εντολών, να χρησιμοποιήσεις έναν ισχυρό επεξεργαστή κειμένου, τα φανταχτερά χαρακτηριστικά των συστημάτων ελέγχου εκδόσεων και πολλά άλλα! Οι φοιτητές περνούν εκατοντάδες ώρες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους (και χιλιάδες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους), επομένως είναι λογικό να κάνουν την εμπειρία όσο το δυνατόν πιο ρευστή και χωρίς τριβές. Η εξάσκηση αυτών των εργαλείων όχι μόνο σας δίνει τη δυνατότητα να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για να μάθετε πώς να λυγίζετε τα εργαλεία σας στη βούλησή σας, αλλά σας επιτρέπει επίσης να λύσετε προβλήματα που προηγουμένως φαινόταν απίθανα περίπλοκα.

https://missing.csail.mit.edu/

2 «Μου αρέσει»

https://missing.csail.mit.edu/2020/course-shell/

https://missing.csail.mit.edu/2020/shell-tools/

https://missing.csail.mit.edu/2020/editors/

https://missing.csail.mit.edu/2020/data-wrangling/

https://missing.csail.mit.edu/2020/command-line/

https://missing.csail.mit.edu/2020/version-control/

https://missing.csail.mit.edu/2020/debugging-profiling/

https://missing.csail.mit.edu/2020/metaprogramming/

https://missing.csail.mit.edu/2020/security/

https://missing.csail.mit.edu/2020/potpourri/

https://missing.csail.mit.edu/2020/qa/

Επίσης

https://missing.csail.mit.edu/2019/

Καλό διάβασμα

2 «Μου αρέσει»