Μια βοήθεια σχετικά με διεργασία Firefox profile

μπορεί κάποιος παρακαλώ να με βοηθήσει να εκτελέσω την άνωθι οδηγία, άμεσα?
Θα εκτιμηθεί ειλικρινά.

Νοτ γουιθουτ α κοντεξτ

YΓ Η γλώσσα του φόρουμ είναι τα ελληνικά. Δεν υπάρχει η λέξη «άμεσα» στο λεξιλόγιο μας.

Μπορείς σε παρακαλώ να γράψεις τι ακριβώς θέλεις να κανεις και γιατί ;

1 «Μου αρέσει»