Μετατροπή PDF απο έκδοση 1.5 σε προγενέστερες εκδόσεις (Με την χρήση Εικονικού Εκτυπωτή) σε linux Mint.

Σε ένα php σύστημα αξιοποιώ την FPDI βιβλιοθήκη η οποία έχει ένα Paywall για εκδόσεις 1.5 όπως αναφέρετε στο:
https://www.vankouteren.eu/blog/2009/07/fpdf-error-unable-to-find-xref-table/

Στην περίπτωση μου το αξιοποιώ για να φορτώνω κάποια προκαθορισμένα PDF και σε αυτά να τοποθετώ σε συγγεκριμένες θέσεις κάπιες τιμές με κώδικα php.

Για να μπορέσω να το κάνω πρέπει να υποβαθμίσω τα PDF σε 1.4 αυτό το έκανα ανοίγοντας το PDF με τον default PDF viewer του linux mint. Μετέπειτα αξιοποίησα τον εικονικό εκτυπωτή που μου δίνει το σύστημα για να εκτυπώσω ξανά σε PDF. Αυτό το έκανα επειδή το save δεν υποβάθμισε την έκδοση.

Για να γίνει αυτό ακολουθάτε τα εξής βήματα:

ΒΗΜΑ 1 Άνοιγμα του PDF

Αυτό γίνετε απλά με διπλό κλικ

ΒΗΜΑ 2 Άνοιγμα του παραθύρου εκτύπωσης

Αυτό γίνετε είτε πατόντας ταυτόχρονα Ctrl + P ή επιλέγοντας Αρχείο → Εκτύπωση:
Επιλογή_043

ΒΗΜΑ 3 Εκτύπωση σε εικονικό αρχείο

Στο παράθυρο που μας άνοιξε επιλέγουμε Εκτύπωση σε αρχείο μετέπειτα επιλέγουμε PDF και την διαδρομή του αρχείου. Μετά πατάμε εκτύπωση.

Τα παραπάνω βήματα αποτυπώνονται στην παρακάτω εικόνα:

3 «Μου αρέσει»

H απλά χρησιμοποιείς το ghostscript. Αυτό είναι μια υλοποίηση της γλώσσας Postscript και μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Για παράδειγμα

gs -sDEVICE=pdfwrite \
   -dCompatibilityLevel=1.4 \ 
   -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH  \
   -sOutputFile=version14.pdf original.pdf 
3 «Μου αρέσει»

Και τα 2 είναι Valid. Απλά αν δεν είσαι term-ατοφύλακας μπορείς και με χακιά σε GUI εργαλείο

1 «Μου αρέσει»