Μεταφορά Thunderbird από windows σε linux

Καλησπέρα σε όλους.
Από σήμερα το κύριο λειτουργικό μου είναι το mint19.1

Μήπως γνωρίζει κανείς πώς μπορώ να μεταφέρω το
thunderbird από τα windows?
Δοκίμασα μεταφορά από profiles σε profiles και μου δίνει το
παρακάτω σφάλμα:

Secure connection failed

An error occurred during a connection to live.thunderbird.net.
No cipher suites are present and enabled in this program.
Error code: <a id=“errorCode” title=“SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED”

SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED

The page you are trying to view can not be shown 

because the authenticity of the received data could not be
verified.
Please contact the website owners to inform them
of this problem.

Το ρολόι πάντως δείχνει τη σωστή ημερομηνία και ώρα.

αφού κάνεις εγκατάσταση thu… και το ξεκινήσεις πρώτη φορά στο mint θα δεις στο /home/username/thunderbird ή ~/thunderbird
Θα δημιουργήσει εκεί ένα φάκελο με ένα κωδικό, ας πούμε a5skr96.default
Στο ανάλογο του windows έχει ένα παρόμοιο, ας πούμε klei84.default
Αντιγράφεις όλον το φάκελο αυτό ***.default στο mint ~/thunderbird/klei84.default
Για σιγουριά άλλαξε τους owner σε user:group όπως όλα τα αρχεία στο ~/
Μετά άνοιξε τα 2 αρχεία profiles.ini και installs.ini και άλλαξε το a5skr96.default σε klei84.default
Ξεκίνησε πάλι το thunderbird και θα είναι όπως ήταν στα windows. Πιθανά την πρώτη φορά να αργήσει και να προσπαθήσει να αναπληρώσει/ενημερώσει τα add-ons/plugins/themes που είχες.
Επίσης έτσι ξέρεις ποιό αρχείο να κάνεις backup μήπως και κάτι χαλάσει στο μέλον, τουλάχιστον να μπορείς να γυρίσεις σε προηγούμενη έκδοση και να χάσεις κάποια email κλπ.

3 Likes

Καλώς ήρθες @chsty στην παρέα μας.

Καλησπέρα
Μέσα στον φάκελο .thunderbird δεν υπάρχει αρχείο installs.ini. Μόνο το αρχείο profiles.ini. Έκανα την αντικατάσταση του ονόματος του φακέλου με το τυχαίο όνομα που αντέγραψα και επικόλλησα από τα windows στον φάκελο .thunderbird, μόνο στο αρχείο profiles.ini. Το αποτέλεσμα ήταν να πάρω το ίδιο σφάλμα:

Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης

Προέκυψε ένα σφάλμα κατά την σύνδεση στο live.thunderbird.net. Καμία παρούσα και ενεργή σουίτα κρυπτογράφησης σε αυτό το πρόγραμμα. Κωδικός σφάλματος: SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED

Η σελίδα που προσπαθείτε να δείτε δεν μπορεί να εμφανιστεί επειδή δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των ληφθέντων δεδομένων.
Επικοινωνήστε με τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας για να τους πληροφορήσετε για το πρόβλημα. 

Όπως όταν αντικατέστησα το περιεχόμενο του φακέλου με το τυχαίο όνομα που βρίσκεται μέσα στον φάκελο .thunderbird με το περιεχόμενο του αντίστοιχου φακέλου των windows.
Όταν χρησιμοποιώ το δικό του περιεχόμενο όπως ήλθε με την εγκατάσταση και προσθέσω τους λογαριασμούς μου, λειτουργεί κανονικά. Βέβαια δεν έχω το ευρετήριο και τα αποθηκευμένα.