Κολλάει στην εκκίνηση, μετά από αναβάθμιση

Είναι ένα γνωστό πρόβλημα που έχω ξαναδεί σε Arch (συνέβαινε όμως για διάφορους λόγους θυμάμαι, όχι μόνο επειδή έκανα αναβάθμιση).
Αυτή τη φορά μετά από pacman -Syyu και αφού τελείωσε η διαδικασία, πήγα να κάνω κάποια στιγμή επανεκκίνηση και κολλάει αφού μου βγάλει τις δυο πρώτες γραμμές μήνυμα. Η πρώτη είναι το version τάδε και η δεύτερη ένα check της κατάτμησης που βγάζει clean,
στην τρίτη αναβοσβήνει ο δρομέας αλλά δεν προχωράει. Μπαίνω κανονικά σε κονσόλα με Ctrl+Alt+F2.
Το έκανα δηλαδή και έκανα λογκίν. Έδωσα journalctl -b -1 -r (γιατί κάπου το είδα) και έσωσα το αποτέλεσμά του.
Είναι μεγάλο συγνώμη, αν πρέπει να δούμε άλλο λογκ μ λιγότερες πληροφορίες πείτε την εντολή να το ξανακάνω.

Το αποτέλεσμα είναι αυτό

-- Journal begins at Mon 2021-06-21 03:26:55 EEST, ends at Sat 2021-11-20 12:54:13 EET. --
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd-journald[407]: Journal stopped
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Shutting down.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Reached target System Reboot.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Finished System Reboot.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-reboot.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Reached target Late Shutdown Services.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-reboot comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-reboot comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Reached target System Shutdown.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=lvm2-monitor comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: lvm2-monitor.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup-dev.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-tmpfiles-setup-dev comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-remount-fs comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-remount-fs.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopping Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Reached target Unmount All Filesystems.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Preparation for Local File Systems.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Unmounted /mnt/Ubuntu.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: mnt-Ubuntu.mount: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-uuid/26abe88d-5d72-47b9-928e-21b5050ee49e.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-26abe88d\x2d5d72\x2d47b9\x2d928e\x2d21b5050ee49e.swap: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Deactivated swap /dev/nvme0n1p3.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: dev-nvme0n1p3.swap: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/nvme-eui.6479a73e30200110-part3.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: dev-disk-by\x2did-nvme\x2deui.6479a73e30200110\x2dpart3.swap: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/nvme-Force_MP600_203882290001285522C4-part3.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: dev-disk-by\x2did-nvme\x2dForce_MP600_203882290001285522C4\x2dpart3.swap: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-path/pci-0000:0d:00.0-nvme-1-part3.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:0d:00.0\x2dnvme\x2d1\x2dpart3.swap: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-partuuid/78a1068e-15c9-4902-ad92-af783294c30c.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: dev-disk-by\x2dpartuuid-78a1068e\x2d15c9\x2d4902\x2dad92\x2daf783294c30c.swap: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Deactivating swap /dev/disk/by-id/nvme-Force_MP600_203882290001285522C4-part3...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Swaps.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Unmounted Temporary Directory /tmp.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: tmp.mount: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Removed slice Slice /system/systemd-fsck.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-3B12\x2d22B8 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped File System Check on /dev/disk/by-uuid/3B12-22B8.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-3B12\x2d22B8.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Unmounted /mnt/SELINI.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: mnt-SELINI.mount: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Unmounted /efi.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: efi.mount: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Unmounting Temporary Directory /tmp...
Νοε 20 12:52:12 archlinux ntfs-3g[511]: Unmounting /dev/nvme0n1p5 (SELINI)
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Unmounting /mnt/Ubuntu...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Unmounting /mnt/SELINI...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Unmounting /efi...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-tmpfiles-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Create Volatile Files and Directories.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-timesyncd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-update-utmp comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Record System Boot/Shutdown in UTMP.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-update-utmp.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.mount: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[3606]: SYSTEM_SHUTDOWN pid=3606 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=' comm="systemd-update-utmp" exe="/usr/lib/systemd/systemd-update-utmp" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Unset automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-binfmt comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Set Up Additional Binary Formats.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-binfmt.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopping Record System Boot/Shutdown in UTMP...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Load Kernel Modules.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-modules-load.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Apply Kernel Variables.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-modules-load comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-sysctl.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-sysctl comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopping Set Up Additional Binary Formats...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Closed Network Service Netlink Socket.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-networkd.socket: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Local Verity Protected Volumes.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-ask-password-wall.path: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: systemd-ask-password-console.path: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Local Encrypted Volumes.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target System Initialization.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Closed D-Bus System Message Bus Socket.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: dbus.socket: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: cups.socket: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Socket Units.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: user.slice: Consumed 3.490s CPU time.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Removed slice User and Session Slice.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Slice Units.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: cups.path: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Path Units.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Basic System.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=iptables comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped IPv4 Packet Filtering Framework.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: iptables.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit: PROCTITLE proctitle="iptables-restore"
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[3604]: SYSCALL arch=c000003e syscall=54 success=yes exit=0 a0=4 a1=0 a2=40 a3=55be17972930 items=0 ppid=3602 pid=3604 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="iptables-restor" exe="/usr/bin/xtables-legacy-multi" key=(null)
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[3604]: NETFILTER_CFG table=filter family=2 entries=4 op=xt_replace pid=3604 comm="iptables-restor"
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopping IPv4 Packet Filtering Framework...
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped target Preparation for Network.
Νοε 20 12:52:12 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=iwd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: Stopped Wireless service.
Νοε 20 12:52:12 archlinux systemd[1]: iwd.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:12 archlinux iwd[648]: Removing scan context for wdev 3
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=dbus comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped D-Bus System Message Bus.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: dbus.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped WPA supplicant.
Νοε 20 12:52:11 archlinux iwd[648]: D-Bus disconnected, quitting...
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=wpa_supplicant comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: wpa_supplicant.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux wpa_supplicant[768]: wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
Νοε 20 12:52:11 archlinux wpa_supplicant[768]: nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
Νοε 20 12:52:11 archlinux wpa_supplicant[768]: p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:11 archlinux wpa_supplicant[768]: nl80211: deinit ifname=p2p-dev-wlan0 disabled_11b_rates=0
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-networkd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped Network Configuration.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: systemd-networkd.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd-networkd[651]: wlan0: DHCPv6 lease lost
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping Network Configuration...
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-resolved comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped Network Name Resolution.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: systemd-resolved.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=NetworkManager comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped Network Manager.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd-networkd[651]: wlan0: Link UP
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: NetworkManager.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.6416] exiting (success)
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service': Refusing activation, D-Bus is shutting down.
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.4' (uid=0 pid=647 comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.6366] device (p2p-dev-wlan0): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'removed', sys-iface-state: 'removed')
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.6359] device (wlan0): set-hw-addr: reset MAC address to DC:FB:48:7B:5E:5D (unmanage)
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.6358] device (wlan0): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'unmanaged', sys-iface-state: 'managed')
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd-networkd[651]: wlan0: Link DOWN
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping WPA supplicant...
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping Network Name Resolution...
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.6347] caught SIGTERM, shutting down normally.
Νοε 20 12:52:11 archlinux iwd[648]: Removing scan context for wdev 2
Νοε 20 12:52:11 archlinux iwd[648]: Terminate
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping Wireless service...
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping Network Manager...
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped target Network.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: motion.service: Consumed 2.625s CPU time.
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=motion comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped Motion daemon.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: motion.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit: BPF prog-id=0 op=UNLOAD
Νοε 20 12:52:11 archlinux motion[756]: [0:motion] [NTC] [ALL] main: Motion terminating
Νοε 20 12:52:11 archlinux motion[756]: [0:motion] [NTC] [ALL] main: Threads finished
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=lm_sensors comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped Initialize hardware monitoring sensors.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: lm_sensors.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped target Remote File Systems.
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-user-sessions comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped Permit User Sessions.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: systemd-user-sessions.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping Permit User Sessions...
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: user-1000.slice: Consumed 3.490s CPU time.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 1000.
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-logind comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped User Login Management.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: systemd-logind.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=user-runtime-dir@1000 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/1000.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: user-runtime-dir@1000.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd-networkd[651]: wlan0: Link UP
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd-networkd[651]: wlan0: Link DOWN
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd-timesyncd[573]: No network connectivity, watching for changes.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd-networkd[651]: wlan0: DHCPv6 lease lost
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service': Refusing activation, D-Bus is shutting down.
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.4' (uid=0 pid=647 comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service': Refusing activation, D-Bus is shutting down.
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.4' (uid=0 pid=647 comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service': Refusing activation, D-Bus is shutting down.
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.4' (uid=0 pid=647 comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.5794] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.5782] device (wlan0): set-hw-addr: set MAC address to B2:BF:F8:CE:D2:9D (scanning)
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.5769] dhcp4 (wlan0): state changed bound -> terminated
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.5769] dhcp4 (wlan0): canceled DHCP transaction
Νοε 20 12:52:11 archlinux motion[756]: [1:ml1] [NTC] [VID] v4l2_cleanup: Closing video device /dev/video0
Νοε 20 12:52:11 archlinux motion[756]: [1:ml1] [NTC] [VID] vid_close: Cleaning up V4L2 device
Νοε 20 12:52:11 archlinux motion[756]: [1:ml1] [NTC] [ALL] motion_loop: Thread exiting
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Unmounted /run/user/1000.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: run-user-1000.mount: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/1000...
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=mkinitcpio-generate-shutdown-ramfs comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=mkinitcpio-generate-shutdown-ramfs comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Finished Generate shutdown-ramfs.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: mkinitcpio-generate-shutdown-ramfs.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=user@1000 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: user@1000.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[811]: pam_warn(systemd-user:setcred): function=[pam_sm_setcred] flags=0x8004 service=[systemd-user] terminal=[] user=[left] ruser=[<unknown>] rhost=[<unknown>]
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=polkit comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped Authorization Manager.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: polkit.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux mkinitcpio[3491]: ==> Build complete.
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.5250] device (wlan0): state change: deactivating -> disconnected (reason 'connection-removed', sys-iface-state: 'managed')
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.5250] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: completed -> disconnected
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.5250] device (wlan0): supplicant interface state: completed -> disconnected
Νοε 20 12:52:11 archlinux wpa_supplicant[768]: wlan0: CTRL-EVENT-SIGNAL-CHANGE above=1 signal=0 noise=9999 txrate=0
Νοε 20 12:52:11 archlinux wpa_supplicant[768]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=5a:b5:7e:1c:fc:97 reason=3 locally_generated=1
Νοε 20 12:52:11 archlinux audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=nscd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopped Name Service Cache Daemon.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: nscd.service: Deactivated successfully.
Νοε 20 12:52:11 archlinux kernel: wlan0: deauthenticating from 5a:b5:7e:1c:fc:97 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd-networkd[651]: wlan0: DHCP lease lost
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd-networkd[651]: wlan0: Lost carrier
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Reached target Exit the Session.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Finished Exit the Session.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Reached target Shutdown.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Removed slice User Application Slice.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Closed Sound System.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Closed Multimedia System.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Closed p11-kit server.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Stopped target Timers.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Stopped target Sockets.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Stopped target Paths.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Stopped target Basic System.
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[810]: Stopped target Main User Target.
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service': Refusing activation, D-Bus is shutting down.
Νοε 20 12:52:11 archlinux dbus-daemon[613]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.4' (uid=0 pid=647 comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
Νοε 20 12:52:11 archlinux systemd[1]: Stopping User Login Management...
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.5117] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTING
Νοε 20 12:52:11 archlinux NetworkManager[647]: <info> [1637405531.5116] device (wlan0): state change: activated -> deactivating (reason 'connection-removed', sys-iface-state: 'managed')

Ευχαριστώ.

Χμμμ. Έχω εισάγει λέει 200 τόσες χιλιάδες χαρακτήρες και δέχεται μόνο 40 χιλιάδες
Στην τύχη σβήνω από το τέλος για να χωρέσει. Αν είναι πείτε μου άλλη εντολή για να δούμε το λογκ που χρειάζεται.

Ξαναευχαριστώ.

Χωρίς να έχω διαβάσει το log που ανέβασες, μήπως είναι καλύτερα να δώσεις

journalctl -b -p 2

και αν δεν βγάλει τίποτα να πας -p 3

παραθέτω και το αντίστοιχο χωρίο του man

 -p, --priority=
      Filter output by message priorities or priority ranges. Takes either a single numeric or textual log level (i.e. between
      0/"emerg" and 7/"debug"), or a range of numeric/text log levels in the form FROM..TO. The log levels are the usual syslog log
      levels as documented in syslog(3), i.e. "emerg" (0), "alert" (1), "crit" (2), "err" (3), "warning" (4), "notice" (5),
      "info" (6), "debug" (7).

Επίσης δοκίμασε όταν εμφανιστεί ο grub να πατήσεις το γράμμα e (edit) για να αφαιρέσεις το loglevel=3 quiet από τα arguments του kernel (linux)
αφού το σβήσεις πατάς Ctrl+X ή F10 αν δεν κάνω λάθος και bootάρει με τα καινούργια arguments. Εκεί λοιπόν πιθανό να τυπώσει κάποιο error.

Αναμένουμε νέα σου!

Συνέχισε και σταμάτησε σε ένα running job σχετικό με το δίκτυο όπως βλέπω.
Μπήκα σε άλλο (ρε παιδιά αυτό το λένε tty που λέμε; Αυτό με το Ctrl+Alt+F2) τέτοιο και δοκίμαζα εντολές τύπου ip link set wlan0 up, Networkctl κάτι και τέτοια.
Το γύρισα στο F1 και είσα ότι προχώρησε μια γραμμή και έλεγε ότι ο network manager started.

Λογκ δεν έβγαλα με τον τρόπο που είπες. Πάω ξανά να το κάνω τώρα.

Το έκανα με το 3


- Journal begins at Mon 2021-06-21 03:26:55 EEST, ends at Sat 2021-11-20 17:49:40 EET. --
Νοε 20 17:47:31 archlinux kernel: __common_interrupt: 4.55 No irq handler for vector
Νοε 20 17:47:31 archlinux kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Watchdog hardware is disabled
Νοε 20 17:47:31 archlinux kernel: NVRM: The NVIDIA GeForce GT 710 GPU installed in this system is
                   NVRM: supported through the NVIDIA 470.xx Legacy drivers. Please
                   NVRM: visit http://www.nvidia.com/object/unix.html for more
                   NVRM: information. The 495.44 NVIDIA driver will ignore
                   NVRM: this GPU. Continuing probe...
Νοε 20 17:47:31 archlinux kernel: NVRM: The NVIDIA GeForce GT 710 GPU installed in this system is
                   NVRM: supported through the NVIDIA 470.xx Legacy drivers. Please
                   NVRM: visit http://www.nvidia.com/object/unix.html for more
                   NVRM: information. The 495.44 NVIDIA driver will ignore
                   NVRM: this GPU. Continuing probe...
Νοε 20 17:47:32 archlinux kernel: NVRM: The NVIDIA GeForce GT 710 GPU installed in this system is
                   NVRM: supported through the NVIDIA 470.xx Legacy drivers. Please
                   NVRM: visit http://www.nvidia.com/object/unix.html for more
                   NVRM: information. The 495.44 NVIDIA driver will ignore
                   NVRM: this GPU. Continuing probe...
Νοε 20 17:47:33 archlinux wpa_supplicant[751]: nl80211: kernel reports: Match already configured
Νοε 20 17:47:33 archlinux wpa_supplicant[751]: nl80211: kernel reports: Match already configured
Νοε 20 17:47:33 archlinux wpa_supplicant[751]: nl80211: kernel reports: Match already configured
Νοε 20 17:47:33 archlinux wpa_supplicant[751]: nl80211: kernel reports: Match already configured
Νοε 20 17:47:33 archlinux wpa_supplicant[751]: nl80211: kernel reports: Match already configured
Νοε 20 17:47:33 archlinux wpa_supplicant[751]: nl80211: kernel reports: Match already configured
Νοε 20 17:47:33 archlinux motion[753]: [0:motion] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: "videodevice" replaced with "video_device" after version 4.3.2
Νοε 20 17:47:52 archlinux ntpd[754]: bind(23) AF_INET6 fe80::ebac:6b05:9161:7378%5#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
Νοε 20 17:47:52 archlinux ntpd[754]: unable to create socket on wlan0 (4) for fe80::ebac:6b05:9161:7378%5#123

Παρόμοιο περιστατικό είχε και ο @JohnGavr και το έλυσε με την εγκατάσταση αυτού του πακέτου από aur AUR (en) - nvidia-470xx-dkms

1 «Μου αρέσει»

Νομίζω το είχα εγκαταστήσει. θυμάμαι το πρόβλημα αυτό ότι είναι γνωστό σε αυτήν τη διανομή. Το είχα κάνα δυο φορές στον παλιό μου υπολογιστή. Αλλά είχε λυθεί στον καινούργιο. Έχω ξανακάνει δηλαδή πλήρη αναβάθμιση.

Λες να μην είναι θέμα δικτύου δηλαδή; Ότι ψάχνει να ρυθμίσει δικτυακές συσκευές;

Πως βλέπω αν το έχω εγκαταστήσει;

Ποιο αν έχεις εγκαταστήσει; Γιατί σε έχασα λίγο

To nvidia-dkms που είπε ο bill

pacman -Qs dkms

και θα δεις όλα τα πακέτα που είναι εγκατεστημένα και περιέχουν την λέξη dkms.