Κάποια forum για κοινοποίηση bash script

Θέλω, αν μπορεί κάποιος να βρει κάποια forum για να κοινοποιήσω κάποια σκριπτ μου. Θα το εκτιμούσα πολύ :grinning:

Εγώ περνάω ότι δεν θέλω “να χάσω” στο https://gist.github.com

Και έχει και την ευκολία του versioning

2 Likes