Hypnotix, IPTV player. Προβλημα στην εγκατάσταση σε Pop_!Os 22.04.

Πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή Hypnotix σε Ubuntu ή Pop_!Os 22.04.
Τα μηνύματα λάθους που λαμβάνουμε είναι τα παρακάτω:

 gir1.2-xapp-1.0 depends on libxapp1 (>= 2.4.0); however:
  Version of libxapp1:amd64 on system is 2.2.8-1.

και επίσης:


Εικόνα 1. Μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση του Hypnotix.

Δεν είναι μια απλή διαδικασία και πολλά μπορούν να πάνε σταβά, οπότε δε βλάπτει ενα TimeShift πριν. Επίσης, θα πρέπει να εγκαταστήσεις πολλά πράγματα, αλλά το σύστημα μου δεν είναι καθαρό και είχα ήδη πολλά πράγματα, οπότε πρέπει να τα βρεις και να τα εγκαταστήσεις μόνος σου. Αλλά γίνετε

Σε ένα τερματικό:

mkdir Hyptotix_build
cd Hyptotix_build

git clone https://github.com/linuxmint/xapp
cd xapp

Δες το αρχείο xapp/control at master · linuxmint/xapp · GitHub περιέχει ένα σωρό πράγματα που πρέπει να βρεις και να εγκαταστήσεις. Ενναλακτικά, δίνεις την εντολή (που δεν υπάρχει και θα πρέπει να την εγκαταστήσεις), σου λέει που κολλάει εγκαθιστάς, δοκιμάζεις, επαναλαμβάνεις …

Μέσα στον φάκελλο xapp θα δώσεις την εντολή

debuild -i

Αγνόησε τα λάθη του debsign. Αν όλα πήγαν καλά θα βρεις ένα φάκελο παραπάνω κάποια αρχεία deb που θα τα εγκαταστήσεις με

cd  ..
ls *.deb
sudo dpkg -i *.deb
sudo apt install -f

Επανάλαβε τη διαδικασία με

git clone https://github.com/linuxmint/hypnotix
cd hypnotix
...

Αν θέλεις για να βοηθήσεις τους επόμενους, δώσε μια λίστα με ότι χρειάστηκε να εγκαταστήσεις, θα είναι πολλά. Αλλά τα περισσότερα δε θα χρειαστούν, αν μεταφέρεις τα αρχεία που έφτιαξες σε μια άλλη εγκατάσταση.

Δεν τα καταφέραμε @Asfodelus να δημιουργηθούν τα deb πακέτα που αναφέρεις, παρά μόνο κάποια αρχεία με κατάληξη .install.

Έτσι αποφασίσαμε να εγκαταστήσουμε την έκδοση 2.6 με πληροφορίες από την
Πηγή: 20.04 - Is it possible to install LinuxMint's IPTV application named Hypnotix on Ubuntu from deb-package? - Ask Ubuntu
και τον N0rbert
ως εξής:

sudo apt-get install git debhelper
cd ~/Downloads
git clone https://github.com/linuxmint/hypnotix -b 2.6
cd hypnotix
dpkg-buildpackage -uc -us
sudo apt-get install ../hypnotix_2.6_all.deb

Η τελευταία έκδοση του Hypnotix σήμερα (13-12-2022) είναι η 3.1.
Εμείς εγκαταστήσαμε τη 2.6 και τα προαπαιτούμενα:
Πακέτο: Έκδοση: Μέγεθος:
hypnotix = 2.6 =920 Bytes
gir1.2-xapp-1.0 =2.2.8-1 =10 KB
libxapp1 =2.2.8-1 =80 KB


Εικόνα 1. Hypnotix αναζήτηση καναλιού.

Ακόμα ψάχνει για κανάλι. :neutral_face:
Οπότε ας περιμένουμε όταν θα είναι έτοιμο για τη διανομή μας.
Εναλλακτική λύση που απλά δουλεύει:
IPTVnator
χωρίς εγγραφή όμως. :thinking:

@nikaskonstantinos, σε Ubuntu 22.10, υπάρχουν αυτές οι εκδόσεις των βιβλιοθηκών που ζητάει η έκδοση 3.1 του Hypnotix.
Κατεβάζοντας από το πακέτο packages.tar.gz από εδώ, και αποσυμπιέζοντάς το, βγάζει το πακέτο hypnotix_3.1_all.deb, στην συνέχεια δίνοντας στο τερματικό :

sudo dpkg -i hypnotix_3.1_all.deb

θα προσπαθήσει να το εγκαταστήσει αλλά δεν θα είναι επιτυχής η προσπάθεια γιατί δεν υπάρχουν τα προαπαιτούμενα. δίνοντας στο τερματικό την εντολή :

sudo apt install --fix-broken

θα βρει τα πακέτα που χρειάζονται και θα γίνει πλήρης εγκατάσταση.
Τα πακέτα που τραβάει σε ένα vanilla system με όλα τα πρόσφατα updates είναι :

ffmpeg fonts-lato gir1.2-xapp-1.0 gist inxi javascript-common libavdevice59 libdc1394-25 libdecor-0-0 libdecor-0-plugin-1-cairo libdvdnav4 libjs-jquery liblua5.2-0 libmpv1 libmujs2 libopenal-data libopenal1 libruby3.0 libsdl2-2.0-0 libsixel1 libsndio7.0 libxapp1 lm-sensors mesa-utils mesa-utils-bin mpv python3-bs4 python3-certifi python3-gi-cairo python3-html5lib python3-idna python3-imdbpy python3-lxml python3-pycryptodome python3-pyxattr python3-requests python3-setproctitle python3-soupsieve python3-unidecode python3-webencodings rake rtmpdump ruby ruby-json ruby-net-telnet ruby-rubygems ruby-webrick ruby-xmlrpc ruby3.0 rubygems-integration tree xapps-common youtube-dl

Στην θέση σου, εάν δεν θέλεις να πας στην 22.10, θα δοκίμαζα να επαναλάβω την διαδικασία που έκανες για την έκδοση 2.6, με την 2.7 γιατί βγήκε μετά που κυκλοφόρησε η 22.04. Εάν δεν δείς προκοπή εκεί, συνέχισε με την 2.8 και 2.9.

1 «Μου αρέσει»

Καλημέρα @Maras και φίλοι του φόρουμ, με την έκδοση 2.7 είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα (βλέπω Αυστραλία) αλλά ακόμα δεν λειτουργεί ικανοποιητικά (κάνει αναζήτηση καναλιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γνωρίζω αν οφείλεται στο πακέτο εγκατάστασης).
Το πρόβλημα πάντως εντοπίζεται στο παρακάτω προαπαιτούμενο πακέτο:

gir1.2-xapp-1.0 depends on libxapp1 (>= 2.4.0); however:
  Version of libxapp1:amd64 on system is 2.2.8-1.

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.