Γράφημα συγκεντρώσεων για χωρικά δεδομένα

Καλησπέραααα

Έχω μπλέξει με την r και προσπαθώ να βγάλω μία άκρη :joy:

Έχω κάποια χωρικά δεδομένα και την περιοχή εντός της οποίας αυτά υφίστανται. Η περιοχή είναι ο χάρτης των ΗΠΑ και τα σημεία είναι κατηγορίες πανεπιστημίων. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να δω το ποσοστό της κάθε κατηγορίας πανεπιστημίου σε κάθε πολιτεία.
Τα ερωτήματα μου εδώ είναι 2:

 1. Πώς γίνεται να απεικονίσω τα ποσοστά κάθε κατηγορίας στο ίδιο γράφημα; (πχ Στην Νέα Υόρκη το 30% είναι communities και το 70% colleges, απλά θα ήθελα αυτά να φαίνονται στο ίδιο γράφημα, με οποιαδήποτε μορφή, πχ ιστόγραμμα)

 2. Πως μπορώ να ορίσω σαν window of analysis ένα υποσύνολο πολιτειών; Κάθε πολύγωνο από αυτά που έχω δημιουργήσει είναι μία πολιτεία, αλλά θέλω να διαλέξω μόνο κάποιες από αυτές. Έχω προσπαθήσει κάτι τέτοιο:

  states <- readOGR (dsn="job", layer="states")
  statecsv<- read.csv (file="states.csv", header=TRUE)
  states = cbind(states, statescsv)
  WestBlock = states[states$State_in =="Colorado", states$State_in =="Utah" ]
  WestBlock <- as(WestBlock,"owin")

Αλλά στο plot() εμφανίζει μόνο την πρώτη πολιτεία.

Όσοι γνώστες παρακαλώ δώστε τα φώτα σας :innocent: