Γιατί το ~ συμβολίζει τον κατάλογο χρήστη και άλλα παράξενα

Γιατί το πληκτρολόγιο του τερματικού σε πολλούς υπολογιστές έμοιαζε έτσι.

Σε αυτό το πληκτρολόγιο γράφτηκε το vi. Προσέξτε την θέση του πλήκτρου Esc και πόσο βολικό είναι για χρήση με το vi τουλάχιστον.

Το Ctrl είναι πάνω από το Shift κάτι ποιο βολικό, μιλάω εκ πείρας. Η εικόνα εξηγεί επίσης γιατί το ^ σημαίνει αρχή και γιατί τα Η,J,K,L έχουν την χρήση που έχουν.

Το emacs εχει την δική του ιστορία

2 Likes