Για ένα πιο όμορφο Τερματικό

Nothing special, απλά κάτι για ένα πιο όμορφο, εμφανισιακά, Τερματικό.
Αυτό συνήθως το έκανα σε όσους, για τους δικούς τους λόγους, είχαν μια φοβία με το Τερματικό ούτως ώστε να είναι πιο ελκυστικό.

Υπάρχουν αναρίθμητοι τρόποι προκειμένου να του αλλάξετε την εμφάνιση, κάνοντάς τη πιο eye-candy που λένε και στο χωριό, αλλά εδώ θα δώσω κάτι που δεν απαιτείται να γίνει η εγκατάσταση τρίτου λογισμικού.

1. Κοσμητικό acii baner

Μπορείτε, στο επάνω μέρος του Τερματικού σας να προσθέσετε ένα διακοσμητικό κείμενο ή σχέδιο acii μορφής.

Αρκετοί προτείνουν μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα προκειμένου να φτιάξετε το κείμενο της επιλογής σας, συγκεκριμένα αυτή εδώ, στην οποία απλά γράφετε το κείμενο που θέλετε στο πεδίο που έχει και κατόπιν επιλέγετε την συμβολοσειρά.

Προσωπικά όμως, συνιστώ την Fsymbols που έχει περισσότερες επιλογές, έτοιμα σχέδια προς αντιγραφή, δίνοντας επίσης και τη δυνατότητα δημιουργίας δικής σας acii τέχνης.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να δημιουργήσετε το κείμενο που θέλετε, να το αντιγράψετε σε ένα απλό text αρχείο το οποίο θα ονομάσετε art και να το τοποθετήσετε στον προσωπικό σας φάκελο (/home):

Κατόπιν, στον προσωπικό σας φάκελο πάντα, εμφανίστε τα κρυφά αρχεία και εντοπίστε το .bashrc. Ανοίξτε το και στο τέλος επικολλήστε το ακόλουθο:

cat art

Αποθηκεύστε το και στη συνέχεια ανοίξτε το Τερματικό σας. Το acii baner σας θα είναι εκεί.

2. Χρώμα

Εκτός του παραπάνω, μπορείτε να προσθέσετε και λίγο χρώμα στις γραμμές εντολών.

Εντοπίστε και πάλι το κρυφό αρχείο .bashrc στον προσωπικό φάκελο και στο τέλος επικολλήστε το ακόλουθο, στο τέλος:

#Cool Bash Prompt

red=(tput setaf 1) green=(tput setaf 2)
blue=(tput setaf 6) reset=(tput sgr0)
export PS1=’$red]\t $red]\u[$reset]@[$green]\h[$reset]:[$blue]\w[$reset]\$ ’

Αποθηκεύστε το και στη συνέχεια ανοίξτε το Τερματικό σας. Θα έχετε κάτι τέτοιο:

2_bash_art

3. Περισσότερο χρώμα και προσωποποίηση

Αν επιθυμείτε να το προσωποποιήσετε και να δώσετε περισσότερο χρώμα, πάλι με την ίδια διαδικασία, επικολλήστε στο κρυφό αρχείο, στο τέλος πάντα, το εξής (το βάζω σαν έξοδο εντολής, επειδή αλλιώς δεν το δέχεται σωστά το φόρουμ):

#Color Bash Prompt

 PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}👤▶\[\033[01;91m\]c\[\033[00m\]\[\033[01;93m\]◎\[\033[00m\]\[\033[01;92m\]n\[\033[00m\]\[\033[01;96m\]s\[\033[00m\]\[\033[01;94m\]t\[\033[00m\]\[\033[01;95m\]a\[\033[00m\]\[\033[01;94m\]n\[\033[00m\]\[\033[01;96m\]t\[\033[00m\]\[\033[01;92m\]i\[\033[00m\]\[\033[01;93m\]n\[\033[00m\]\[\033[01;91m\]☮\[\033[00m\]\[\033[01;93m\]s\[\033[00m\] 🖥️ \[\033[01;34m\] -$ '

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα αναγράφει το όνομά μου. Απλά αλλάξτε τα γράμματα με αυτά που επιθυμείτε (πχ, το όνομά σας).
Αποθηκεύστε το φυσικά και μόλις ανοίξετε το τερματικό σας, θα έχετε κάτι σαν αυτό:

3_bash_art

Μπορείτε, όπως βλέπετε, να προσθέσετε και emoji που θα βρείτε, ανά κατηγορία στην Εmojipedia.

Αυτό ήταν, το Τερματικό άλλαξε εμφάνιση, έγινε πιο όμορφο και περισσότερο ελκυστικό.

Να προσθέσω επίσης, ότι από τις Προτιμήσεις του μπορείτε να αλλάξετε και το φόντο του βάζοντας ένα της επιλογής σας.
Αν δεν έχετε κάποιο πρόχειρο μπορείτε να βρείτε κάμποσα εδώ.

Φυσικά, όπως ανέφερα και στην αρχή, οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες και με πολύ πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα άλλα αυτά είναι οι εύκολοι τρόποι χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ο,τιδήποτε άλλο.

8 «Μου αρέσει»