Έξοδος σε αρχείο txt/csv των ποσοστών utilization cpu/gpu temps κτλ

Στα windows υπάρχουν κάποιες εφαρμογές (πολλές) monitoring που μπορούν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα σε αρχείο για μετέπειτα επεξεργασία και μελέτη.

Μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο στο Linux? Υπάρχει κάποια εφαρμογή που έχει τέτοιες δυνατότητες ή κάποιο εργαλείο;

Ευχαριστώ.

Η ερώτηση είναι εξαιρετικά γενική. Θέλεις να κρατήσεις δεδομένα για ένα μηχάνημα, για 10 ή για 1000; Τι θέλεις να συλλέγεις και τι επεξεργασίες θέλεις να κάνεις.

Για κάθε χρήση υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων τόσο σε ελεύθερο όσο και σε κλειστό λογισμικό. Ρίξε μια ματιά ενδεικτικά σε Nagios, Cacti, Zenoss, ή σκέτα τα rrdtools. Αλλά για απλή χρήση αρκεί η γνώση του cron του bash και του awk.

Για ένα μηχάνημα μόνο, τοπικά. Θέλω να μπορώ να τα ανοίξω μετά.και.να τα εισαγω π.χ. σε libre calc και να τα επεξεργαστω

Το ζητήσατε, το γράψαμε :stuck_out_tongue:

2 Likes