Εταιρείες που υποστηρίζουν λύσεις Ανοιχτού Λογισμικού

Εδώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όπως μπορούμε και να αλληλοβοηθηθούμε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το Linux και τις λύσεις που βρίσκουμε. Αλλά το Linux παίζει μεγάλο ρόλο και στις επιχειρήσεις, και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όπως πρέπει έναν επαγγελματία που το χρησιμοποιεί. Ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να βασιστεί σε εθελοντές ερασιτέχνες που παρέχουν τις “υπηρεσίες” τους δωρεάν.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα, που συντηρείτε από το ΕΛΑΚ, με εταιρείες που προσφέρουν επαγγελματική υποστήριξη και λύσεις βασισμένες στο ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα.

https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Εταιρείες_που_υποστηρίζουν_λύσεις_Ανοιχτού_Λογισμικού

5 Likes