Εντολή για άθροισμα total storage συστήματος

Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είχα χρησιμοποιήσει κάποια εντολή στο παρελθόν που στο output μου έδινε ανάλυση των δίσκων και το συνολικό storage του συστήματος. Δηλαδή μου εμφάνιζε τους δίσκους, τα partitions και έδινε και το άθροισμα των χωρητικοτήτων τους. π.χ. αν είχα 3 δίσκους 1ΤΒ μου έδινε total 3ΤΒ και νομίζω μου έγραφε και τον ελεύθερο χώρο πάλι με άθροισμα. Δεν ήταν κάποιο μακρινάρι, αν θυμάμαι καλά.

Ψάχνω να την βρω στο google και δεν μπορώ. Δεν πρέπει να είναι η df γιατί αυτή δίνει άλλο output ανά partition.

Λυπάμαι που δεν θυμάμαι να σας πω άλλες λεπτομέρειες. Μπορεί κανείς να βοηθήσει;

ΥΓ ίσως ήταν το άθροισμα μόνο των mounted δισκων. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι πάντως ότι μου είχε υπολογίσει αυτόματα το άθροισμα, γιατί έψαχνα να δω πόσο μεγάλο δίσκο χρειάζομαι για ολοκληρωτικό backup του συστήματος.

A post was split to a new topic: Υπολογισμό συνολικού χώρου στον δίσκο

Απάντησα εδώ

Αυτή η εντολή κάνει αυτό που θέλω με την προϋπόθεση ότι έχω κάνει mount όλα τα drives.

Λύνει εν μέρει το ερώτημά μου, αλλά δεν είναι αυτό που ζητάω. Μάλλον κάποια εντολή που ασχολείται με block devices ίσως… Ίσως να ήταν και κάποιο “app”. Ειλικρινά δεν θυμάμαι…

Αυτή δεν μου δουλεύει σωστά, καθώς δίνει output 847M που σίγουρα υπολείπεται κατά πολύ της πραγματικής χωρητικότητας των δίσκων μου

Δώσε το αποτέλεσμα της df και της lsblk --fs

george@george-Ryzen:~$ df
Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
udev       8139656     0  8139656  0% /dev
tmpfs       1635208   1608  1633600  1% /run
/dev/sda5    247509064 10039224 224827384  5% /
tmpfs       8176024  114044  8061980  2% /dev/shm
tmpfs        5120     4    5116  1% /run/lock
tmpfs       8176024     0  8176024  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3      98304   45017   53287 46% /boot/efi
/dev/sdb    2883221128 836483536 1900207880 31% /media/george/storage
tmpfs       1635204    32  1635172  1% /run/user/1000
/dev/sdd1    625129468 370665584 254463884 60% /media/george/WD Caviar Black

Σημειώνω ότι δεν είναι όλοι οι δίσκοι μου mounted.

george@george-Ryzen:~$ lsblk --fs
NAME  FSTYPE LABEL      UUID                 MOUNTPOINT
sda                                
├─sda1 ntfs  System Reserved F83A826A3A82262A           
├─sda2 ntfs          8A429D90429D821D           
├─sda3 vfat          EA60-659B              /boot/efi
├─sda4 swap          eca49fd7-8335-46de-b1db-2b99659d0c60 [SWAP]
└─sda5 ext4          2a453309-ff12-4eba-b19f-a282800f844e /
sdb  ext4  storage     4ba34fca-23f1-460c-8397-9950b3d902c9 /media/george
sdc                                
└─sdc1 ntfs  int_backup   30EABED9EABE9A94           
sdd                                
└─sdd1 ntfs  WD Caviar Black 52ED8EB60AEA5BE8           /media/george
sr0               

Μόλις έκανα τους υπολογισμούς

$ bc
bc 1.07.1
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012-2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'. 
10039224 + 45017 + 836483536 + 370665584
1217233361
^D

$ cat 1217233361 | numfmt --to=si
1,3G

και με το πρόγραμμα

cat df.txt | awk '/dev\/sd/ {sum += $3} END {print sum}' | numfmt --to=si
1,3G

ίδιο αποτέλεσμα

Τώρα OK, μάλλον κάτι έδωσα λάθος πριν.

george@george-Ryzen:~$ df | awk '/dev\/sd/ {sum += $3} END {print sum}' | numfmt --to=si
1,3G

Αν και προτιμώ να κάνω mount όλους τους δίσκους και

george@george-Ryzen:~$ df -h -l -x tmpfs -x devtmpfs --total
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5    237G 9,6G 215G  5% /
/dev/sda3    96M  44M  53M 46% /boot/efi
/dev/sdb    2,7T 798G 1,8T 31% /media/george/storage
/dev/sdd1    597G 354G 243G 60% /media/george/WD Caviar Black
/dev/sda2    206G  50G 156G 25% /media/george/8A429D90429D821D
/dev/sdc1    932G 728G 205G 79% /media/george/int_backup
total      4,7T 1,9T 2,6T 43% -

Ακόμα πιο απλή λύση:

george@george-Ryzen:~$ inxi -D
Drives:
 Local Storage: total: 4.68 TiB used: 1.89 TiB (40.5%) 
 ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB 
 ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD130 size: 2.73 TiB 
 ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST31000528AS size: 931.51 GiB 
 ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD6401AALS-00L3B2 
 size: 596.17 GiB 

Προϋπόθεση για σωστή αναφορά του used space είναι να είναι οι δίσκοι mounted. Αλλιώς αναφέρεται σωστά το total space, αλλά σαν used space αναφέρεται μόνο αυτό που βρίσκει από τους mounted δίσκους.

1 «Μου αρέσει»