Ενεργοποίηση Natural - Reverse Scrolling στο KDE με Arch

Είχα καιρό να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο laptop το οποίο τρέχει Arch Linux με KDE. Του έκανα ένα κάρο ενημερώσεις…

Μόλις πήγα να σκρολάρω στις ιστοσελίδες με το touchpad παρατήρησα ότι δεν δούλευε το reverse ή natural scrolling το οποίο όλοι έχουμε συνηθίσει πλέον λόγο smartphone και tablet.

Οι ρυθμίσεις του KDE αν και είχαν ενεργό την εν λόγο ρύθμιση, για κάποιον περίεργο λόγο δεν δούλευε.
Με μια επίσκεψη στην Ιερή Βίβλο, είδα το libinput το οποίο είναι ενεργό πλέον και έχει αλλάξει την συμπεριφορά των συσκευών.
Οπότε ανοίγουμε το τερματικούλι μας και δίνουμε:

sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf

και προσθέτουμε μια γραμμή: Option “NaturalScrolling” “true” στο section με το Identifier touchpad, όπως παρακάτω:

Section "InputClass"
    Identifier "libinput touchpad catchall"
    MatchIsPointer "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "libinput"
    Option "NaturalScrolling" "true"
EndSection

Αποθηκεύουμε με Ctrl+S και κλείνουμε το αρχείο Ctrl+X. Μια επανεκκίνηση και είμαστε έτοιμοι.

Σχετικά με το Libinput:

https://wiki.archlinux.org/index.php/Libinput

4 Likes