Ενεργοποίηση hardware watchdog στο raspberry

Αυτόματη επανεκκίνηση σε kernel panic , hardware freeze και wlan disconnections

Όταν τρέχεις στο raspberry κάποιους σέρβερ , τους θέλεις πάντα διαθέσιμους .
Χρειάζεσαι λοιπόν κάποιου είδους λύση για τις περιπτώσεις που κολλήσει για οποιοδήποτε λόγο και δεν ανταποκρίνεται.
H απάντηση και μάλιστα σε επίπεδο hardware λέγετε watchdog και η λειτουργία του είναι απλή .
Είναι ένας microcontroler ο οποίος έχει έναν timer μέσα στον οποίο πρέπει να λάβει ένα σήμα από το σύστημα.Όσο το σύστημα είναι λειτουργικό επικοινωνεί με τον controler κανονικά . Αν όμως κολλήσει για κάποιο λόγο ο timer θα πάει στο μηδέν και θα στείλει το reset signal και το σύστημά μας θα επανεκκινήσει .

Ενεργοποίηση hardware dog

Στα raspberry 3 και 4 το kernel module είναι από deffault διαθέσιμο και δεν απαιτείτε η εγκατάσταση του αλλά μόνο η ενεργοποίηση του

sudo su echo 'dtparam=watchdog=on' >> /boot/config.txt reboot

Εγκατάσταση του system service

Arch:

yay -S watchdog

Debian:

sudo apt-get install watchdog

Configure service

sudo su echo 'watchdog-device = /dev/watchdog' >> /etc/watchdog.conf

echo 'watchdog-timeout = 15' >> /etc/watchdog.conf

echo 'max-load-1 = 24' >> /etc/watchdog.conf

echo 'interface = wlan0' >> /etc/watchdog.conf

Ενεργοποίηση και εκκίνηση του service

sudo systemctl enable watchdog

sudo systemctl start watchdog

systemctl status watchdog

fork bomb (testing)

sudo bash -c ':(){ :|:& };:'

το παρόν είναι αναδημοσίευση του blogpost μου εδώ

4 «Μου αρέσει»

Ποτέ με sudo η προβολή κατάστασης. Δεν απαιτούνται αυξημένα δικαιώματα.

1 «Μου αρέσει»