Ενδιαφέρουσες αγγελίες εργασίας.

Θέσει εργασίας στην hugging face.
To “GitHub” της τεχνητής νοημοσύνης.

1 «Μου αρέσει»

Τι εννοεί εκδημοκρατισμό της ML;

Υποθέτω ελεύθερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, με ανοικτή πρόσβαση στη γνώση.

Θέσεις εργασίας στην Cloudflare, πρωταγωνίστρια των υπηρεσιών διαδικτύου.

2 «Μου αρέσει»