Έλεγχος του screensaver από το τερματικό για όλα τα γραφικά περιβάλλοντα

Μαζί με το xdg-utils παίρνεις ένα Bash Script που διαχειρίζεται το Screen Saver για όλα τα γνωστά γραφικά περιβάλλοντα σε παλιές και νέες εκδόσεις τους. Είναι ο προτεινόμενος τρόπος για χρήση στο τερματικό, αντί για τα εργαλεία του κάθε γραφικού περιβάλλοντος

xdg-screensaver - command line tool for controlling the screensaver

Synopsis

xdg-screensaver suspend WindowID

xdg-screensaver resume WindowID

xdg-screensaver { activate | lock | reset | status }

xdg-screensaver { --help | --manual | --version }

Μπορείς να τον ενεργοποιήσεις (με ή χωρίς κλείδωμα) ή να τον απενεργοποιήσεις, ή να δεις αν είναι ενεργός. Για τη λειτουργία suspend/resume θέλει τον παράθυρο της εφαρμογής, οπότε είναι ευκολότερο να έχεις ένα applet όπως το Caffeine.

Μακάρι να το γνώριζα νωρίτερα. Στο Gnome για παράδειγμα αλληλεπιδράς με το dBus (όπως κάνει το εργαλείο) κάτι όχι και τόσο φιλικό, ή πρέπει να εγκαταστήσεις το gnome-screensaver-cli. Ένα πακέτο λιγότερο να εγκαταστήσεις λοιπόν :grinning: ακόμα και αν έχεις εγκατεστημένο μόνο ένα γραφικό περιβάλλον.

4 «Μου αρέσει»