Έλεγχοι απόδοσης του ήχου για εφαρμογές Real Time

sound
howto
advanced
#1

Η ρύθμιση του συστήματος ήχου :sound: για απαιτητικές εφαρμογές, είναι περισσότερο τέχνη

Αυτοματοποιημένες λύσεις σαν την παραπάνω είναι χρήσιμες, αλλά κάθε βελτίωση είναι άχρηστη χωρίς μετρήσεις. Σήμερα θα δούμε μία λύση με ένα script γραμμένο στην γλώσσα προγραμματισμού Perl που εντοπίζει πιθανά προβλήματα και προτείνει διορθώσεις.

Προσοχή Μην πειράξεις το σύστημα ήχου, αν δεν ξέρεις τι κάνεις.

Τα παρακάτω δεν θα κάνουν καμία αλλαγή στο σύστημα του ήχου, Θα πρέπει να βρεις μόνος σου πως να τα διορθώσεις. Και δεν αφορούν τον μέσο χρήστη που απλά θέλει να παίξει ένα παιγνι ή να ακούσει μουσική.

Εγκατάσταση

Θα χρειαστεί να έχουμε εγκατεστημένο το git καθώς και το perl-tk. Κανένα από τα δυο δεν είναι απαραίτητο, μπορείς να το κατεβάσεις και με άλλο τρόπο, ενώ το δεύτερο είναι για το γραφικό περιβάλλον. Το γραφικό περιβάλλον δεν είναι ουτε απαραίτητο, ούτε μεταξύ μας και το ποιο όμορφο.

Σε ένα τερματικό :terminal: γράφουμε

git clone git://github.com/raboof/realtimeconfigquickscan.git
cd realtimeconfigquickscan

Για την έκδοση του τερματικού

perl ./realTimeConfigQuickScan.pl

Για την έκδοση με το GUI

perl ./QuickScan.pl αν έχουμε εγκαταστήσει το `perl-tk`

Έλεγχος του IRQ της κάρτας ήχου

Θα πρέπει πρώτα να βρούμε ποιο είναι με την βοήθεια των εντολών lspci και cat /proc/interrupts

export SOUND_CARD_IRQ=44 
perl ./realTimeConfigQuickScan.pl
** multiple devices found at the sound cards' IRQ

Αποθετήριο

Για περισσότερα δείτε την σελίδα του έργου στο github

1 Like