Είναι το OpenSuse Tumbleweed εναλλακτικη CentOs 8 για Fileserver

Καλησπέρα,
Στηνμ εταιρεία έχουμε έναν fileserver σε samba me CentOs 8. Πρακτικά αυτό που διαθέτει είναι έναν SSD για OS έναν HDD για τα data ενώ απο λογισμικό έχει samba, openssh and thats It. Ακόμα έχω κάποιο cronjob να κάνει rsync τα data σε εναν εξωτερικό USB Disk.

Ίσως στο μέλλον να μπει και VPN Server για remote access αλλά απόμα δεν έχει αποφασιστεί.

Έτσι έχω στο νου μου να αλλάξω το OS σε OpenSuse Tumbleweed. Όμως δεν ξέρω εάν αυτό αποτελεί καλή εναλλακτική για το Application που θέλω να κάνω.

Οι ανάγκες μου είναι:

  • Λίγες εργατοώρες όσο αφορά την συντήρηση του server.
  • Μακρά διάρκεια από stable updates.