Εγκατάσταση τελευταίας έκδοσης 1.16 scrcpy

Θέλω να εγκαταστήσω χειροκίνητα, στο σύστημα μου (debian 10.4, xfce, 64bit), την τελευταία έκδοση του προγράμματος scrcpy.

Με τις οδηγίες που βρήκα εδώ και εδώ έχω ήδη εγκαταστήσει όλα τα προαπαιτούμενα αρχεία git, gcc, meson κλπ.

Στη σελίδα του φόρουμ που περιγράφει την εγκατάσταση της έκδοσης 1.9, αναφέρει οτι αν θέλω τον prebuilt server, θα πρέπει να κατεβάσω το αρχείο,

https://github.com/Genymobile/scrcpy/releases/download/v1.9/scrcpy-server-v1.9.jar

Αντίστοιχο αρχείο (scrcpy-server-v1.16.jar) για την τρέχουσα έκδοση v1.16, δεν βρίσκω.

Μπορώ να κατεβάσω το αρχείο που υποδεικνύεται εδώ και να τροποποιήσω την εντολή ανάλογα. Δηλαδή η εντολή θα γίνει (;),

meson x --buildtype release --strip -Db_lto=true -Dprebuilt_server=scrcpy-server-v1.16

Το συμπιεσμένο αρχείο που θα κατεβάσω (scrcpy-server-v1.16), θα πρέπει πρώτα να το αποσυμπιέσω;

1 Like

Θα πρέπει να κατεβάσεις το αρχείο ως έχει, αλλά για ποιο λόγο να κάνεις build; Νεότερες οδηγίες στα ελληνικά υπάρχουν εδώ

1 Like

Ευχαριστώ για την άμεση βοήθεια.

Όλα πήγανε καλά και βλέπω την οθόνη του κινητού μου, στην οθόνη του υπολογιστή. Το επόμενο βήμα είναι να μάθω πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το πληκτρολόγιο για να μετονομάσω μερικές επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο.

1 Like

Αν τις έχεις συγχρονισμένες τις επαφές με το Google Account σου τότε μπορείς να το κάνεις και από τον υπολογιστή

https://contacts.google.com/

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.