Εγκατάσταση Obarun linux σε Windows υποσύστημα λίνουξ.


Title: Εγκατάσταση Obarun linux σε Windows υποσύστημα λίνουξ.
Alternative Title: Obarun-linux-on-windows-subsystem-for-linux.
Contributor: @nikaskonstantinos
Language: el
Date Issued: 23/09/2021
Publisher: Linux User Forum – Το forum των Ελλήνων χρηστών Linux – https://linux-user.gr/
Description:How to install Obarun linux on windows subsystem for linux.
Obarun linux is an Arch linux based system without systemd.
Category: Άρθρα και οδηγοί
Tags: obarun, wsl2


Πηγές :
[1] http://web.obarun.org/
[2] https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install
[3] https://dev.to/bartr/install-docker-on-windows-subsystem-for-linux-v2-ubuntu-5dl7
[4] https://www.sport-touring.eu/any-linux-distribution-on-windows-10-with-wsl2/

Εγκατάσταση Obarun linux σε Windows υποσύστημα λίνουξ.
To Obarun linux [1] βασίζεται στο Arch linux αλλά χωρίς systemd.
Μετά την εγκατάσταση του wsl2 στα windows 10 ή 11[2], εγκαθιστούμε το docker στο Ubuntu [3] του Microsoft Store.
Έπειτα μέσα στο Ubuntu πληκτρολογούμε:

docker pull obarun/base
docker create --name obarun obarun/base
docker export -o obarun.tar obarun

Στη συνέχεια στο WindowsPowershell εκτελούμε εντολή της μορφής
wsl --import "<distro>" "<location for your wsl distro>" "PATH/TO/<distro>.tar" --version 2 για παράδειγμα [4].

wsl --import "obarun" "C:\Users\<yourusername>\WSL\obarun" "C:\Users\<yourusername>\obarun.tar" --version 2
wsl -l -v 
wsl -d obarun 
[root@<yourpcname> <yourusername>]# pacman -Syu
[root@<yourpcname> <yourusername>]# pacman -Ss neofetch
[root@<yourpcname> <yourusername>]# pacman -S community/neofetch
[root@<yourpcname> <yourusername>]# neofetch
          ,;::::;     root@<yourpcname>
        ;cooolc;,      ----------
       ,coool;        OS: Obarun Linux on Windows 10 x86_64
      ,loool,         Kernel: 5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2
     loooo;          Uptime: 1 hour, 35 mins
    :ooool           Packages: 118 (pacman)
    cooooc      ,:ccc;   Shell: bash 5.1.8
   looooc      :oooooool  Terminal: Windows Terminal
   cooooo     ;oooooooooo,  CPU: Intel i3-4030U (2) @ 1.895GHz
  :ooooo;     :ooooooooooo  Memory: 141MiB / 2988MiB
  oooooo     oooooooooooc
  :oooooo     :ooooooooool
  loooooo     ;oooooooool
  looooooc    .coooooooc
  cooooooo:      ,;co;
  ,ooooooool;    ,:loc
  cooooooooooooloooooc
   ;ooooooooooooool;
    ;looooooolc;
    

Καλή επιτυχία!

Σημείωση: Εαν η ανάρτηση αυτή είναι έξω από το πνεύμα του φόρουμ, (επειδή αναφέρεται σε υποσύστημα linux), παρακαλώ να με ενημερώσετε.
Δεν σκοπεύω εξάλλου να κάνω πολλές τέτοιου είδους αναρτήσεις, απλά προβάλλεται ως ένα παράδειγμα των εξελίξεων στον χώρο των λειτουργικών συστημάτων.
Ευχαριστώ για την κατανόηση.

2 «Μου αρέσει»