Εγκατάσταση kodi 19.3 σε ubuntu ή mint

Ακολουθώ τις οδηγίες από την επίσημη ιστοσελίδα του kodi αλλά εγκαθιστά την έκδοση 20 alpha1, στην οποία δεν λειτουργούν σωστά τα πρόσθετα που θέλω. Προσπαθώ να υποβαθμίσω την έκδοση αλλά δεν γίνεται. Αν έχετε καταφέρει να εγκαταστήσετε kodi 19.3 ή παλαιότερες εκδόσεις διαφωτίστε με.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:team-xbmc/ppa
sudo apt install kodi

https://kodi.wiki/view/HOW-TO:Install_Kodi_for_Linux

Αυτό εγκαθιστά την έκδοση 20.

Εδώ υπάρχουν προηγούμενες εκδόσεις, αλλά πρόσεχε την αρχιτεκτονική και τις εξαρτήσεις!!!
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ubuntu/ubuntu/pool/universe/k/kodi/

1 «Μου αρέσει»

Το πιο πιθανόν είναι να έχεις κάνει κάποιο λάθος εσύ. Το παραπάνω αποθετήριο έχει την τελευταία σταθερή έκδοση που είναι η 19.3. Για να βάζει την 20 θα έχεις προσθέσει αποθετήρια για τις unstable ή nightly.

Στην παραπάνω σελίδα στα πακέτα φαίνεται ότι είναι η έκδοση 19.3.

Είχα την έκδοση 18.9, την οποία διέγραψα για να εγκαταστήσω την νεότερη ακολουθώντας της διαδικασία σύμφωνα με την σελίδα HOW-TO:Install Kodi for Linux - Official Kodi Wiki. Αλλά ότι και να κάνω εγκαθιστά την 20.