Εγκατάσταση HPLaser 107a σε linux Mint (και Ubuntu)

Όπως αναφέρω και στο blog μου θα πρέπει να αφαιρεθεί ή υποστίριξη ipp:

sudo apt purge ipp-usb

Η

sudo apt purge ippusbxd

Και με τις ακόλoυθες εντολές να εγκαταστήσουμε τον driver:

wget https://ftp.hp.com/pub/softlib/software13/printers/CLP150/uld-hp_V1.00.39.12_00.15.tar.gz
tar -xvf uld-hp_V1.00.39.12_00.15.tar.gz
cd uld/
sudo ./install.sh

Μετά απλά προσθέτουμε τον εκτυπωτή κανονικά. Για Ubuntu αξολουθείτε τα ακόλουθα βήματα:

4 «Μου αρέσει»