Εγκατασταση flatpak σε OpenSUSE Tubleweed

προσπαθώ να εγκαταστήσω flatpak στο openSUSE Tubleweed KDE και όταν δίνω την εντολή για το αποθετήριο μου βγάζει αυτό easy:/home/thanos # flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Note that the directory

‘/root/.local/share/flatpak/exports/share’

is not in the search path set by the XDG_DATA_DIRS environment variable, so
applications installed by Flatpak may not appear on your desktop until the
session is restarted.

error: While opening repository /var/lib/flatpak/repo: opendir(objects): Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος

Άνοιξε τερματικό και δώσε :
sudo rm -r /var/lib/flatpak/repo
και ξαναδοκίμασε.

2 Likes

ΟΚ όλα καλά λύθηκε το πρόβλημα, ευχαριστώ πολύ
!

1 Like